Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység / üzleten kívüli tevékenység bejelentése


Bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység / üzleten kívüli tevékenység bejelentése

Vonatkozó jogszabályok:

- a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.)

- a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

- a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény

A bejelentés megtétele elektronikus úton történik, melynek menete a következő:

Kérem, küldje be a Németkér Község Önkormányzatához az elektronikus önkormányzati felületen, azaz az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap) Ügyfélkapus belépéssel a következő nyomtatványt:

Címzett: Németkér Község Önkormányzata / Ügyindítás / Ipar-Kereskedelem ágazat / Üzleti tevékenység ügytípus / Bejelentés nem üzletköteles termék forgalmazásáról

Fontos! Amennyiben nem magánszemélyként jár el, akkor a bal felső sarokban használja a Szerepkörváltás (cég nevében, egyéni vállalkozóként…) funkciót!

Segítség a kitöltéshez (fejezetek: előlap, főlap, melléklet):

- előlap: beküldő adatai.

·         Az elektronikus kapcsolattartást alul engedélyezni kell, e-mail címet meg kell adni!

·         Az eljárás illetékmentes (Itv. 28. § (1) bek. és 1. mell.)

- főlap: új bejelentés

·         kereskedő adatai,

·         ker. tev. formája: üzleten kívüli

- melléklet: új bejelentés

·         kereskedelmi tevékenység jellege: kiskereskedelmi (vendéglátás) / kiskereskedelmi ügynöki / nagykereskedelmi tevékenység kiválasztandó

·         3.1.: a legördülő lista 59 termékéből be kell jelölni az értékesíteni kívánt  bejelentésköteles termékköröket (több is választható a + jel segítségével)

  • 3.2.: pontban a jövedéki termékeket kell megjelölni (1.energiatermék, 2.sör, 3.csendes és habzóbor, 4.egyéb csendes és habzó erjesztett ital, 5.köztes alkoholtermék, 6.alkoholtermék). 

Felhívom a figyelmét, hogy a jövedéki termékek közül az 1. helyen szereplő energiatermék nem azonos az energiaitalokkal! A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. tv. szerinti energiatermékek ugyanis az ásványi olaj (benzin, petróleum, gázolaj, fűtőolaj, LPG), a villamos energia, a földgáz és a szén.

  • 4. : a működési terület jegyzéke, a működéssel érintett települések, vagy egész megyére, országra való kiterjedés esetén a megyei/országos jelleg megjelölendő!
  • 5.: az űrlap végén a nyilatkozat értelemszerűen kitöltendő

Következő lépés: Ellenőrzések futtatása

Következő lépés: További műveletek - Űrlap lementése (javasolt!), majd Űrlap beküldése

 

Felhívom a figyelmét, hogy a Kr. 6. § (2b) bekezdése alapján:

Az üzleten kívüli kereskedelem keretében a termék forgalmazása céljából a vásárlónak szervezett utazást vagy rendezvényt a kereskedő köteles - az utazás vagy rendezvény helyének és időpontjának megjelölésével - legkésőbb tizenöt nappal megelőzően az 1. melléklet 4. pontja szerinti adattartalommal a jegyző részére bejelenteni. A jegyző a bejelentés másolatát soron kívül, de legkésőbb a bejelentés beérkezését követő három napon belül elektronikus úton megküldi az utazás vagy a rendezvény helye szerint illetékes fogyasztóvédelmi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatalnak.

 

Valamint a Kr. 18. § (1)-(3). bekezdései alapján:

- Nem forgalmazható üzleten kívüli (házaló) kereskedelem útján

a) kábítószer és pszichotróp anyag, illetve annak minősülő termék,

b) gyógyszer, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyag vagy készítmény, gyógyászati segédeszköz, veszélyesnek minősülő anyag és készítmény, növényvédő szer, növényvédelmi célú és termelésnövelő anyag, valamint állatgyógyászati termék,

c) élelmiszer (ideértve a gombát is), a zöldség és a gyümölcs kivételével,

d) *  élő állat, növényi szaporítóanyag,

e) *  az Országos Tűzvédelmi Szabályzat szerint fokozottan tűz- vagy robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag,

f) veszélyes hulladék, veszélyes komponenseket tartalmazó maradvány és leválasztott anyag,

g) drágakő, nemesfém, nemesfémből készült ékszer, díszműáru és egyéb tárgy,

h) jövedéki termék, valamint

i) olyan egyéb termék, amelynek forgalmazását külön jogszabály előzetes engedélyhez köti.

- Üzleten kívüli kereskedés céljából a fogyasztó a lakásán 19 és 9 óra között nem kereshető fel, kivéve, ha ehhez előzetesen hozzájárult.

- A fogyasztót a lakásán, munkahelyén, átmeneti tartózkodási helyén felkereső személy köteles személyazonosságát, és ha nem a saját nevében jár el, képviseleti jogosultságát a fogyasztónak igazolni.

 

Amennyiben hivatalunkba érkezik a hiánytalanul kitöltött űrlap, 8 napon belül nyilvántartásba vesszük a kereskedelmi tevékenységet, s az erről szóló igazolást ügyfélkapun küldjük meg.

Mivel a bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység jegyzői nyilvántartásba vétele egy adminisztratív eljárás, a kereskedelmi tevékenység a bejelentés megküldése után megkezdhető.

 

 

 

 

 

Képek a galériából
még több kép