Tájékoztató a polgári védelmi kötelezettségekről


Mit tegyen, ha mozgósítják?

Az elmúlt évek katasztrófavédelmi eseményei kapcsán folyamatosan védekezési feladatok ellátására volt szükség a rendkívüli időjárási helyzetek kezelése során. A sikeres védekezés egyik alapfeltétele, hogy az abban résztvevő hivatásosok mellett kellő számú helyi lakos is részt vegyen a munkálatokban, melyet elsősorban a polgári védelmi szervezetek bevonásával kell megvalósítani.

A Honvédelmi Törvény értelmében a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgárokat polgári védelmi kötelezettség terheli, mely férfiakra 18-55, nőkre 18-50 éves korukig terjed ki. Amennyiben Önt polgári védelmi szervezetbe beosztották, azt az állandó lakcím szerint illetékes polgármester által aláírt határozat kézbesítésével hozzák a tudomására, mellyel egyben kötelezettségek is járnak.

A polgári védelmi kötelezettségének teljesítése alól bizonyos esetekben mentesülhet, melyek feltételeit a polgári védelemről szóló 1996. évi XXXVII. törvény 20. § (2) bekezdése tartalmazza. De ne feledje, hogy ezen mentességek teljesülését az Önt beosztónál hitelt érdemlő dokumentummal igazolnia kell. 


Milyen kötelezettségek terhelik Önt, ha beosztásra került valamilyen polgári védelmi szervezetbe, és mit jelentenek ezek?

A polgári védelmi törvény szerint a polgári védelmi szervezetbe beosztott állampolgárt adatszolgáltatási, bejelentési, megjelenési valamint annak elrendelése esetén polgári védelmi szolgálat-teljesítési kötelezettség terheli.

Annak érdekében, hogy az elérhetőségek biztosítottak legyenek, az önkormányzatnak folyamatosan naprakész adatbázissal kell rendelkeznie. Ezért, ha bármilyen formában, például a polgármester által megbízott személyek a polgári védelmi szolgálatról szóló általános tájékoztatóval és adatlap kitöltésével keresik fel otthonában, adatszolgáltatási kötelezettségének eleget téve köteles személyes adatait megadni.

Bejelentési kötelezettsége azt jelenti, hogy ha PV szervezetbe került beosztásra, akkor a szakképzettség megszerzését, foglalkozás gyakorlásának megkezdését, munkahelye, lakcíme megváltozását 15 napon belül az illetékes önkormányzat felé be kell jelentenie.

A PV szervezet tagját polgári védelmi szolgálat teljesítésére lehet kötelezni, ami azt jelenti, hogy a polgármester határozata alapján köteles a számára meghatározott feladatoknak eleget tenni.

Amennyiben beosztásra került valamilyen PV szervezetbe, felhívás esetén Ön polgári védelmi kiképzésre és gyakorlatra rendelhető be. A felhívás történhet szóban, vagy írásban, szintén a polgármester által aláírt határozattal, ekkor – megjelenési kötelezettségének teljesítése érdekében - a megjelölt helyen és időpontban Ön köteles megjelenni.

Mit kell tennie, ha mozgósítják?

A mozgósítás azt jelenti, hogy a lakosság életének és anyagi javainak megóvása érdekében ellátandó feladatokra, illetve azok előkészítésére a PV szervezetekbe beosztottak riaszthatók és gyülekeztethetők meghatározott helyen és időben.

Az elkövetkező hetekben a területi, települési, munkahelyi polgári védelmi szolgálatba beosztottak részére mozgósítási gyakorlat elrendelése várható. Amennyiben Ön PV szervezetbe beosztásra került, és felhívást kap, akkor fenti kötelezettségeinek teljesítése érdekében köteles a felhívásban megjelölt helyen és időpontban megjelenni, valamint a helyszínen kapott utasításoknak megfelelően cselekedni.

Kérjük, hogy fenti kötelezettségeinek feltétlenül tegyen eleget, mivel a polgári védelmi kötelezettség elmulasztása szabálysértésnek minősül, és a jogszabályok értelmében 100.000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

A témáról bővebben a www.tolna.katasztrofavedelem.hu internetes oldalon tájékozódhat.

Ne feledjük, a katasztrófavédelem nemzeti ügy!


Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Képek a galériából
még több kép