Hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem


TÁJÉKOZTATÁS HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY kiállítása iránti ELJÁRÁSRÓL

 

Az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából, az építmény felépüléséről (rendeltetést is igazoló), illetve a rendeltetés megváltozásáról szóló hatósági bizonyítványt –kérelemre– a Polgármester állítja ki.

A hatósági bizonyítvány kiállítását a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló  314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 26/C. §-a írja elő a polgármester számára az alábbiak szerint:

„(2)  A polgármester kérelemre, amennyiben az építmény az országos építésügyi követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel, szükség szerint helyszíni szemle alapján – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – rendeltetést is igazoló hatósági bizonyítványt állít ki arról, hogy az építési engedélyhez, egyszerű bejelentéshez vagy örökségvédelmi bejelentéshez nem kötött, 2012. december 31. után épített építmény felépült.

(3)  A polgármester kérelemre, amennyiben a rendeltetésmódosítás az örökségvédelmi vagy a rendeltetés-módosítási hatóság engedélyéhez nem kötött, és az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység az országos építésügyi követelményeknek, valamint a helyi építési szabályzatnak megfelel, – az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetés céljából – hatósági bizonyítványt állít ki az építmény, az építményen belüli rendeltetési egység rendeltetésének megváltoztatásáról.”
Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 56. § (4) bekezdése szerint
„A hatósági bizonyítvány kiállítható akkor is, ha az építmény építésekor hatályos jogszabályok megváltoztak, de az építmény az építés időpontjában hatályos építésügyi jogszabályoknak igazolhatóan megfelel.”

Ügyfeleink letölthetik a honlapról a megfelelő kérelem nyomtatványt. 

A kérelem benyújtható Németkér Polgármesteréhez a 7039. Németkér, Rákóczi u. 2. sz. címen, vagy a nkerpolgm@gmail.com elektronikus levélcímen.

 

Az eljárás menete:

1.       kérelem és mellékleteinek (továbbiakban együttesen: dokumentáció) benyújtása az ügyfél részéről Németkér Polgármesteréhez

2.       a dokumentáció továbbítása a települési főépítész részére

3.       a települési főépítész kiadja a szakmai véleményét

4.       a települési főépítész szakmai véleménye alapján a polgármester a hatósági bizonyítványt kiadja vagy a kiadását megtagadja


NYOMTATVÁNYOK:

Képek a galériából
még több kép