Településképi arculati kézikönyv és településkép-védelmi rendelet


Tájékoztató - Hirdetmény

 

 

Az Önkormányzat tájékoztatja a partnereket, hogy – jogszabályi kötelezettségeinek eleget téve – készítteti a település teljes közigazgatási területére vonatkozóan a Településképi arculati kézikönyvét (TAK) és Településkép-védelmi rendeletét (TKR). A dokumentumok véleményezési anyaga elkészült, amelyek megtekinthetőek az önkormányzat honlapján (www.nemetker.hu), illetve a Polgármesteri Hivatal épületében.

A TAK és TKR készítésének társadalmi egyeztetése során, Németkér Község Önkormányzata lakossági fórum keretében is tájékoztatja a lakosságot a dokumentumokról.

 

Ø  A tájékoztató időpontja:        2018. május 16. 15.00. óra

 

Ø  Helyszíne:                                Polgármesteri Hivatal tanácsterme

 

A készítendő TAK és településképi rendelettel kapcsolatos észrevételeiket, kérelmeiket, a lakossági fórumot követő 8. nappal bezárólag juttathatják el;

 

a)    papír alapon Németkér Község polgármesterének címezve, a 7039, Németkér Rákóczi utca 2. szám alatti címre,

b)    elektronikus úton az nkerpolgm@gmail.com e-mail címre.

 

 

Németkér, 2018. április 25.

 

 

Horváthné Gál Erika sk.

polgármester

1-Nemetker_TAK_munkakozi_kieg- legújabb1.pdf


Németkér HV KATASZTER.pdf


Németkér ÉRTÉKLELTÁR - nem HV.pdf


1-Németkér településképi rendelet mk jav kieg - legújabb 1.pdf

Képek a galériából
még több kép