Eletronikus ügyintézés tájékoztató


Elektronikus ügyintézés
az önkormányzati hivatali portálon
általános tájékoztató


2019.05.24Tartalomjegyzék

I. Bevezetés3
II. Elektronikus ügyintézésre kötelezettek4
III. Portál szolgáltatások6
1. ÜGYINDÍTÁS6
1.1. Ügyindítás (önkormányzat kereső, bejelentkezés, űrlap kereső)6
1.2 Ügyindítás szerepkörök (eljárás módja)8
1.3. Űrlap kitöltés (példa)11
1.4. Űrlap beküldés21
1.5. Űrlap másolat22
1.6. Hivatali kapuval rendelkező ügyfelek22
2. MENTETT ŰRLAPOK23
3. EGYENLEG LEKÉRDEZÉS23
3.1. Egyenleg lekérdezés -az Adószámla kivonatok tartalma24
3.2. Egyenleg lekérdezés feltételei25
4. ÜGYKÖVETÉS26

I. Bevezetés
Az önkormányzati ASP rendszert igénybe vevő települések az Önkormányzati Hivatali
Portálon keresztül (továbbiakban: OHP) biztosítják ügyfeleik számára az elektronikus
ügyintézéshez szükséges szolgáltatásokat. A továbbiakban bemutatjuk a szolgáltatás
általános elemeit, igénybevételének feltételeit.

Az OHP elérhető
.
az alábbi címek bármelyikén

https://ohp.asp.lgov.hu
https://eonkormanyzat.gov.hu
https://e-onkormanyzat.gov.hu

.
illetve az önkormányzat honlapján található, alábbi bannerre kattintva


Az OHP működéséről részletes leírás található a TÁJÉKOZTATÓ A PORTÁLRÓL
menüben. Az OHP használatához csak böngészőprogramra és internet hozzáférésre van
szükség, a portál és szolgáltatásai használata egyéb alkalmazás telepítését nem igényli. A
böngésző beállításainál engedélyezni kell a felugró ablakok és a cookie-k (sütik)
használatát. A technikai feltételekről bővebben az OHP láblécéből elérhető Technikai
ajánlás-ban olvashat.

Az OHP-portál bárki számára elérhető, egyes funkciók szabadon használhatók, más
funkciók azonban bejelentkezéshez kötöttek.

Bejelentkezés nélkül igénybe vehető funkciók:

.
Önkormányzat-keresés

.
Űrlapok online kitöltése beküldés nélkül

Bejelentkezéshez kötött (online) funkciók:

.
Elektronikus űrlap beküldése

.
Mentett űrlapok elérése és megnyitása

.
Ügykövetés

.
Adóegyenleg-lekérdezés

.
Saját önkormányzatok listája

Az online ügyintézéshez a felhasználónak rendelkeznie kell elektronikus
azonosításra alkalmas azonosítóval (ügyfélkapus regisztrációval, e-személyivel,
vagy részleges kódú telefonos azonosítással) , értesítési tárhellyel, valamint nem
lehet tiltott az Elektronikus ügyintézésre vonatkozó alap rendelkezése a
Rendelkezési Nyilvántartásban (https://rendelkezes.gov.hu/). Ezek mellett az első


belépéskor a KAÜ1 azonosítást követően el kell fogadnia az Általános Szerződési
Feltételeket (továbbiakban: ÁSZF). Ezzel automatikusan létrejön az ASP elektronikus
ügyfél felhasználói fiók.

Ügyfélkapu regisztrációval kapcsolatban az alábbi elérhetőségen tájékozódhat:

https://ugyfelkapu.magyarorszag.hu/regisztracio

Tárhellyel nem rendelkező ügyfelek tárhely igénylésüket az alábbi elérhetőségen

intézhetik:

https://tarhely.gov.hu/igenyles/

További információ a Rendelkezési Nyilvántartásról az alábbi elérhetőségen található:
https://rendelkezes.gov.hu/rny-public/.

II. Elektronikus ügyintézésre kötelezettek
Az elektronikus ügyintézés szolgáltatásai minden ügyfél számára elérhetők, azonban
az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban Eüsztv) 9. § (1) bekezdése alapján a 2.§ (1)
bekezdés szerinti ügy tekintetében elektronikus ügyintézésre kötelezettek:

a) az ügyfélként eljáró

aa) gazdálkodó szervezet,

ab) állam,

ac) önkormányzat,

ad) költségvetési szerv,

ae) ügyész,

af) jegyző,

ag) köztestület,

ah) az ac)-ag) alpontok hatálya alá nem tartozó egyéb közigazgatási hatóság,
valamint
b) az ügyfél jogi képviselője.

Az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19) Korm. rend.
(továbbiakban: E-ügyintézési rendelet) 89.§ szerint a gazdálkodó szervezetek
elektronikus kapcsolattartására szolgáló biztonságos kézbesítési szolgáltatási címe a
Cégkapu. A Cégkapun keresztül történő ügyintézés alól 2018. december 31-dik napjáig
adóügyekben felmentést kaptak a gazdálkodó szervezetek (Eüsztv. 108. § (6a)(6b)).

FONTOS!
2019. január 1. napjától, az adóügyek elektronikus intézésére kizárólag a Cégkapu


használható az egyéni vállalkozók és hivatali tárhellyel rendelkezők kivételével.

1 A KAÜ (Központi Azonosítási Ügynök) szolgáltatás biztosítja a Kormány által kötelezően nyújtott
elektronikus azonosítási szolgáltatásokat, mint az ügyfélkapu, az e-személyi igazolvánnyal történő azonosítás,
vagy a részleges kódú telefonos azonosítás. További részletek a KAÜ bejelentkezéskor a Jogok és feltételek
menüben a Teljeskörű Ügyfélazonosítási Szolgáltatások -Általános Szerződési Feltételek-nél olvashatók.


A Cégkapu létrehozására szolgáló regisztrációs alkalmazásról, valamint a létrejött
Cégkapuval kapcsolatos adminisztrációs beállítások elvégzéséről a
https://segitseg.magyarorszag.hu/segitseg/cegkapu.html oldalon található felhasználói
leírásokban olvashat részletes tájékoztatást.


III. Portál szolgáltatások
1. ÜGYINDÍTÁS
Az ÜGYINDÍTÁS menüben az önkormányzat által közzétett űrlapok tölthetők ki. A helyi
adókról szóló 1990. évi C. törvény és a helyi adózást szabályozó önkormányzati
rendelet(ek) alapján az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
bevallási/bejelentkezési nyomtatványok az OHP portálon az űrlap keresőben az
’Adóügy’ ágazat alatt érhetők el.
Az OHP portálon megjelenő űrlapokat az önkormányzat teszi közzé a portálon. A
elintézni kívánt üggyel kapcsolatos nyomtatványt az űrlap kereső szolgáltatás
használatával az adott önkormányzatnál tudja kiválasztani. Amennyiben nem talál az
ügyhöz tartozó nyomtatványt, beadványát az e-Papír szolgáltatáson keresztül
terjesztheti be az illetékes önkormányzat számára.

1.1. Ügyindítás (önkormányzat kereső, bejelentkezés, űrlap kereső)
Az ügyindításhoz ki kell
választani az érintett
települést a kereső mezőben,
majd a megjelenő listában a
település nevére kattintva a
kereső alatt megjelenik:

-Település teljes neve
-Csillag jel 2
-ALAPÉRTELMEZETTÉ TESZ
-KIVÁLASZT gombok

A KIVÁLASZT gomb

megnyomásával a
narancssárga címsorban
megjelenik a kiválasztott
önkormányzat neve, illetve
megjelennek az adott
önkormányzatnál elérhető,
alábbi képernyőkép
kivágáson látható
elektronikus ügyintézési
szolgáltatások.


2 Csillagjel szerepe: A jelölt önkormányzat saját önkormányzatok közé történő felvételére szolgál.


FONTOS!
Az ügyindításra kattintva az űrlap kitölthető, és lementhető a számítógépre,
illetve szükség esetén kinyomtatható, azonban az űrlap bejelentkezés nélkül
elektronikusan nem küldhető be!


Az online ügyindításhoz (elektronikus beküldéséhez) szükség van a felhasználó
elektronikus azonosítására, illetve első alkalommal az ÁSZF elfogadására is. Ehhez a

jobb felső sarokban található


gomb használatával be kell jelentkezni
még az űrlap kitöltését megelőzően.


Az elektronikus azonosítást követően az OHP jobb felső sarkában megjelenik a
Bejelentkezve szöveg és a felhasználó neve.
Amennyiben az ÁSZF elfogadása már korábban megtörtént, a felhasználó neve melletti
nyílra kattintva a következő funkciók jelennek meg:


.
Felhasználói fiók törlése
.
Kijelentkezés


Az ÜGYINDÍTÁS menüben ki kell választani az eljárás módját (szerepkörök leírását lásd.

1.2 fejezet), illetve a használni kívánt űrlapot. A beküldeni kívánt űrlap kiválasztásához
összetett kereső felület áll rendelkezésre.

Amennyiben az eljárás módja kiválasztásra került, az ŰRLAP KERESŐ minden
mezőjének alapértelemezett (üres) helyzetében az gombra kattintva megjelenik a
kiválasztott önkormányzat által publikált minden űrlap.

Az ŰRLAP KERESŐ szabadszöveges mezőjében az űrlapok címében szövegrészletre
történő keresésre van lehetőség. A megjelenő legördülő menüben szereplő ’találatok’

bármely elemét ki lehet választani a címre kattintva vagy az


használatával a

teljes találati lista megjelenik a keresés alatt.


Emellett lehetőség van Ágazat és/vagy Ügytípus alapján történő űrlap keresésre is.1.2 Ügyindítás szerepkörök (eljárás módja)
Ügyindításhoz, minden esetben ki kell választani az eljárás módját, azaz hogy milyen
szerepkörben kíván eljárni a beküldő. A kiválasztott szerepkör alapján más-más adatok


megadására van szükség, illetve az űrlap is más módon érkezik meg a címzett
önkormányzat hivatali tárhelyére.

a) Vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemély

(Saját nevemben/Más természetes személy nevében)

Természetes személy ügyfél az ÜGYINDÍTÁS menüben az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben a
’Saját néven (magánszemélyként)’ szerepkört kiválasztva tud elektronikusan ügyet
indítani. Amennyiben az ügyfél nem rendelkezik az online ügyintézéshez szükséges
feltételekkel (elektronikus azonosítás, tárhely) az ügyintézéshez kapcsolódó űrlapot az
OHP-n kitöltheti, lementheti (pdf formátumban) és kinyomtatva, postai úton vagy
személyesen is benyújthatja.
Természetes személyek esetén, ha az űrlapot meghatalmazott nyújtja be, a benyújtást
megelőzően elektronikusan vagy akár papír alapon is benyújtható a ’Meghatalmazás
önkormányzati adóügyekben’ c. űrlap. (Papír alapú beküldés esetén az űrlapot a
meghatalmazott és a meghatalmazó mellett 2 tanúnak is alá kell írni.)

b) Egyéni vállalkozók
(Saját nevemben egyéni vállalkozóként/Egyéni vállalkozó nevében)


Egyéni vállalkozó az ÜGYINDÍTÁS menüben az ELJÁRÁS MÓDJA mezőben a ’Saját néven
(egyéni vállalkozóként)’ szerepkört kiválasztva tud elektronikusan ügyet indítani. Ilyen
esetben az adószámot is kötelező megadni. Adóügyekben az egyéni vállalkozók
elektronikus ügyintézésre kötelezettek akkor is, ha nem egyéni vállalkozói
tevékenységükkel összefüggésben járnak el.3

A beküldés KAÜ azonosítással történik, az űrlap beküldési igazolás a tárhelyre kerül
továbbításra. Az önkormányzat ezt követően a tárhelyen keresztül, elektronikus úton
kommunikál az ügyféllel.
Egyéni vállalkozó képviselete esetén a beküldéskor nem történik ellenőrzés, azonban a
képviseleti jogot (meghatalmazás/törvényes képviselet) az önkormányzat az űrlap
feldolgozásakor vizsgálja. Így a képviseleti jogot az önkormányzat felé be kell jelenteni.
Ezt az egyéni vállalkozó bejelentkezést követően elektronikus úton is megteheti az
önkormányzati hivatali portálon, a ’Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben’ c.
űrlap benyújtásával.

c) Cégek/egyéb szervezetek

Gazdálkodó szervezet nevében önkormányzati hivatali portálon a Eüsztv és a E-
ügyintézési rendelet alapján csak Cégkapu képviselettel rendelkező ügyfél tud
online ügyet indítani.
A Cégkapun keresztült történő űrlap beküldésre jogosult:


.
elsősorban a cég törvényes képviselője, aki a tárhely szolgáltatást regisztrálta,
.
illetve bármely olyan tárhellyel rendelkező magánszemély, akit erre a képviselő
feljogosított.

Amennyiben a beküldő képviseleti joga korlátozott, úgy az adóügyi eljáráshoz a
meghatalmazást továbbítani kell az Adóhatóság számára. Cég esetén a

az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI törvény 36. § (6)


Cégnyilvántartásban szereplő képviseleti joggal rendelkező személy adhat a Cég
képviseletére meghatalmazást. Ehhez az OHP-portál ÜGYINDÍTÁS menüpontjában
válassza ki az „Adóügy” ágazat „általános nyomtatványok” ügytípusában a
Meghatalmazás önkormányzati adóügyekben űrlapot. Kitöltés és beküldés után a
beérkezett meghatalmazást az önkormányzat regisztrálja az ADÓ-szakrendszerében.
Az ügyindításnál nem vizsgálja a rendszer azt, hogy a beküldő
meghatalmazottként/képviselőként rögzítésre került -e az adózó „képviselői” közt. Az
önkormányzathoz korábban benyújtott meghatalmazás tehát önmagában nem elegendő
az elektronikus ügyindításhoz, ilyen esetben is szükség van a Cégkapu képviseleti jogra.

Amennyiben az űrlap kitöltésekor az előlapon megjelennek a beküldő adatai, az űrlap
ellenőrzés során sem érkezett hibaüzenet, mindezek ellenére az űrlap nem küldhető
be, az alábbi hibaüzenetek érkezhetnek:

.
Amennyiben a megadott Cégkapu (a megadott adószám alapján) nem létezik,a
beküldés gombra kattintva az alábbi hibaüzenet jelenik meg:

„A nyomtatvány beküldése sikertelen! A megadott {Cégkapu rövid neve} feladó
szervezet nem létezik!”

.
Abban az esetben, ha a Cégkapu létezik, de a feltöltést végző felhasználó
nincs hozzárendelve, akkor az alábbi hibaüzenetet kapja:

„A felhasználó nincs hozzárendelve a megadott {Cégkapu rövid neve} feladó
szervezet postafiókjához!”

.
Amennyiben a beküldő személy küldési jogosultsága letiltásra került, végző
ügykezelőre vonatkozó küldési jogosultság letiltása esetén a következő üzenet
jelenik meg:

„A felhasználó részére a dokumentum művelet nem engedélyezett a megadott
{Cégkapu rövid neve} feladó szervezetnél!”


1.3. Űrlap kitöltés (példa)
Az önkormányzat kiválasztását és a bejelentkezést követően ki kell választani a
beküldeni kívánt űrlapot. Cég nevében történő kitöltésénél meg kell adni a képviselt Cég
adószámát is.


Amennyiben az űrlaphoz tartozik az önkormányzat által készített KITÖLTÉSI
ÚTMUTATÓ, úgy a gomb aktív (színe ugyanolyan, mint a másik két gombé) és
rákattintva az önkormányzat honlapjára navigál át az OHP. Az ŰRLAP ELŐNÉZET
csupán az űrlap megtekintését szolgálja. Az űrlapok jelentős része tartalmaz a kitöltött
tartalom függvényében változó tartalmat, így az előnézet elsődlegesen az űrlap
beazonosítását segíti elő.

Az űrlap neve alatt az ONLINE KITÖLTÉS gombra kattintva lehet az űrlapot kitölteni és
elektronikusan benyújtani. Az űrlap betöltése kis időt vehet igénybe. Ez idő alatt a
háttérben a közhiteles nyilvántartások adatai alapján előtöltésre kerülnek a beküldő
bizonyos adatai.

Amennyiben valamely külső nyilvántartás nem érhető el, és adatai nem töltődnek be az
űrlap előlapjára, úgy a szükséges adatok manuálisan rögzíthetők.

Az űrlapkitöltő felső menüjében a következő funkciók érhetők el:

.
Amennyiben a képernyő mérete, beállítása miatt az alábbiakban felsorolt
funkciók egy része nem látható, azokat a További műveletek alatt lenyíló
menüben lehet elérni.

.
Elvetés
A gombra kattintva a rendszer megerősítést kér a kilépésről. A gomb csak
abban az esetben jelenik meg, ha az elektronikusazonosítás
(bejelentkezés) megtörtént


A kitöltés alatt álló űrlap adatait a rendszer nem menti automatikusan.
Az elvetést követően visszanavigál az űrlap kitöltő az OHP portálra a
korábban kiválasztott „önkormányzathoz”.
Az űrlap adatainak megőrzéséhez kilépés előtt Mentés vagy az adat XML
letöltés gombra lehet kattintani.


.
Fejezetválasztó
Az egyes fejezetek közt a fejezetválasztó gombokkal lehet váltani (Előző
fejezet, Fejezetek, Következő fejezet). A navigáció során az utoljára
szerkesztett űrlapmező mezőazonosítóját (pozícióját) megőrzi a program. Az
alkalmazás az adott fejezetre való visszanavigáláskor az így nyilvántartott
mezőre ugrik, ha időközben annak a láthatósága, szerkeszthetősége nem
változott.
Az egyes fejezetek (betétlapok, mellékletek) láthatóságát befolyásolhatja az
űrlap egyes mezőinek kitöltése. Így például az iparűzési adó űrlap esetében a
betétlapok addig nem tölthetők ki (nem jelennek meg a Fejezetek-nél) amíg a
Főlapon nem kerültek bejelölésre.

.
Ellenőrzések listája
Megjeleníthető és pdf formátumban menthető az űrlap ellenőrzéseinek listája.
Szimpla felsorolás.


.
Ellenőrzések futtatása
A gombra kattintva lefutnak az űrlapba épített ellenőrzések. A megjelenő
hibalista egyes sorai alatt az Ugrás a hibához gomb a jelzett hiba sorára
navigál.
Az ellenőrzések a beküldést megelőzően is lefutnak, így a hibákat a
beküldés előtt mindenképpen javítani kell. Postai úton történő benyújtás
esetén viszont fontos figyelni arra, hogy csak ellenőrzött űrlap kerüljön
kinyomatásra.


.
Letöltés (PDF-be, vagy adat XML-be)
Az űrlapot PDF és XML formátumban is el lehet menteni. A PDF az olvasható
formátumot biztosítja, bár nyomatásra az űrlapok mérete miatt kevéssé
alkalmas. Az XML állomány letöltése biztosítja, hogy ha a beküldés nem
sikerül, akkor az űrlap xml állománya (ugyanannál az önkormányzatnál)betölthető, és a beküldést meg lehet ismételni. Emellett kitöltési hiba esetén a
hiba bejelentéséhez is ezen állományokra lesz szükség.

.
Adat XML feltöltéseA korábban letöltött űrlapok XML állománya itt tölthető vissza.


.
Az űrlap beküldésA kitöltött hibátlan űrlap az űrlap beküldés funkció használatával küldhető be.
Ha a gomb nem jelenik meg, nem történt meg az elektronikus azonosítás
(bejelentkezés), az űrlap online nem küldhető be. Ilyen esetben célszerű az
űrlap XML állományát lementeni, ismételten bejelentkezni, és az Adat XML
betöltésnél beemelve a korábban rögzített adatokat az űrlap beküldhető.

.
Űrlap mentése
Ha valamilyen okból félbe kell hagyni az űrlap kitöltést, vagy a beküldés
pillanatnyilag nem lehetséges, az űrlap menthető jelszó megadása mellett.
Ilyen esetben az OHP-n a Mentett űrlapok közt az űrlap a jelszó megadásával
megnyitható majd folytatható a kitöltés/beküldés. A mentett űrlapokat a
rendszer 7 napig őrzi meg, ezt követően visszaállíthatatlanul törlődnek az
adatok. (bővebben: 2. fejezet Mentett űrlapok)

.
Törzsadatok

A törzsadatok menü célja, hogy amennyiben valaki rendszeresen nyújt be
maghatalmazottként űrlapot, úgy a meghatalmazó adatait ne kelljen minden
esetben kézzel tölteni.
Új törzsadat a „+” gomb megnyomásával rögzíthető.


13

A törzsadatoknál megadható adatok köre a törzsadat típusától függően eltérő.
Így például cégnél nem jelennek meg a személyes adatok. A mezők kitöltését
követően a MENTÉS gombbal tárolódnak az adatok. Célszerű a törzsadatokat
rögzítést, módosítást követően a saját gépre menteni az Export gombbal. Így
ha böngésző hiba/vagy módosítás miatt az adatok törlődnének, akkor az
IMPORT gombbal az adatok újból beemelhetőek.

A létrejött törzsadat listából a Beküldő kitöltése az űrlapon vagy az
Ügyféladatok kitöltése az űrlapon használatával lehet az űrlapba adatokat
átemelni.


.
Tevékenységnapló


Itt tekinthető meg a végrehajtott tevékenységek időpontja, típusa, és a
végrehajtásokkal kapcsolatos üzenet.

.
Súgó


A Súgó tartalmazza az űrlap kitöltéséhez szükséges technikai információkat.
Itt olvasható az egyes űrlapelemek működése.

Például:
az űrlap (betétlap/melléklet) fejezet hozzáadására
szolgáló ’paletta’ működése.
Névjegy


A névjegyben látható az Űrlapkezelő Rendszer verziószáma és az utolsó
frissítés időpontja.

Űrlap kitöltése / beküldése

Az űrlap Előlapján (bejelentkezést követően!) előtöltésre kerülnek a beküldő adatai. A
közhiteles nyilvántartásokból származó adatok nem írhatók felül. Amennyiben ezekben
eltérés tapasztalható, azt az adott adatot nyilvántartó hatóság felé kell jelezni.

(pl: adóazonosító jel hiba: NAV; lakcímadat eltérés: kormányhivatal)


FONTOS!

A bejelentkezett ügyfél neve a kitöltő program jobb felső sarkában látható:

Belépve, mint ……..
Amennyiben a bejelentkezés nem történt meg, az űrlap elektronikusan nem
küldhető be. Amennyiben az adott ügyfél nem kötelezett elektronikus
kapcsolattartásra az űrlapot letöltést és nyomtatást követően postázni kell!


Az űrlap előlapja elsősorban a beküldő személy azonosításához és az űrlap iktatáshoz
szükséges adatokat tartalmazza.

Az űrlapok az előlapon kívül legalább egy lapot, vagy Főlapot és
betétlapokat/mellékleteket tartalmaznak.

Alcím: minta kitöltés vagy ilyesmi

Lássuk mintaként egy helyi iparűzési adó bevallás kitöltésének lépéseit.

Az űrlapok működése feltételezi, hogy a kitöltés során fentről lefelé haladva töltjük ki a
szükséges mezőket. Az űrlapok dinamikus működését jól prezentálja az alábbi a példa.

Az űrlap Főlapján a I. blokkban kiválasztjuk a ’Bevallás jellegét’. Amennyiben ’Éves
bevallás’-t jelölünk, úgy a II. blokkban az időszak automatikusan kitöltésre kerül (Éves
bevallás esetén a bevallott időszak napjai számának meg kell egyeznie a kezdő év
napjainak számával) a III. blokkban pedig a Záró bevallás benyújtásának oka nem
tölthető.


Ahhoz, hogy az űrlap betétlapjait ki lehessen tölteni, ki kell választani a Főlap IV.
blokkjában, hogy mely betétlapokra van szükség. A betétlapok kiválasztásánál is
beépítésre kerültek ellenőrzések, így az A-D betétlapok közül értelemszerűen csak egy
választható.

A betétlapok a jelölést követően megjelennek a Fejezeteknél. A betétlapok a Fejezetek
közötti „lapozással” ( <Előző fejezet; Következő fejezet >); vagy a Fejezeteknél a betétlap
nevére kattintva is elérhetők.Az űrlap V. blokkja tartalmazza az adózó adatait. Amennyiben az ügyfél saját nevében
nyújtja be az űrlapot, adatai az előlapról automatikusan áttöltésre kerülnek. Cég
nevében történő beküldésnél, ha gyakran küldünk be az adott cég nevében űrlapot,
célszerű a már említett Törzsadatoknál rögzíteni a cég adatait. Ha ez megtörtént, akkor a
Törzsadatoknál ki kell választani az érintett céget és az Ügyféladatok kitöltése az
űrlapon gombbal az ügyfél adatai beemelésre kerülnek az űrlapra.


Az ügyfél adatai az űrlap minden betétlapján megjelennek. Ezek az adatok a
betétlapokon nem módosíthatók.

Az űrlap kitöltést, mivel a Főlap VII. blokkja a Betétlapokon rögzített számadatokra épül,
az „A” jelű betétlappal kell folytatni. Az A betétlapon megadott árbevétel vezérli az „E”
jelű betétlapon kitölthető mezőket. Ezért is fontos, hogy ügyeljünk a kitöltés sorrendjére.

17
Az „E” jelű betétlap képe
500 millió Ft árbevétel alatt
Az „E” jelű betétlap képe
500 millió Ft árbevétel felett

Ezt követően az „F” jelű betétlap kitöltésekor a II. blokkban ki kell választani az adóalap
megosztás módszerét. A betétlapon csak azok a mezők jelennek meg, amelyek az adott
módszer alapján töltendők (tölthetők).


A betétlapokon megadott adatok átemelődnek a Főlapra. A számított, vagy más
betétlapokról átemelt mezők háttere szürke, ezek kézzel nem tölthetők.

A Főlapon még hiányzó mezők (pl. adóelőleg adatok) kitöltését követően célszerű
futtatni az ellenőrzéseket. Amennyiben az űrlap hibát tartalmaz a Hibalista tartalmazni
fogja a hiba megnevezését, illetve egy Ugrás a hibához gombot, ami az érintett mezőre
navigál.

18

Ha az űrlap ellenőrzést követően a Hibalista nem tartalmaz egyetlen tételt sem,
lehetőség van az űrlap letöltésére pdf és xml formátumban.

Az űrlap a beküldés gombra kattintva a következő megerősítő üzenet elfogadásával
nyújtható be elektronikus úton:


A beküldés megerősítésekor elkészül egy PDF dokumentum, amely beágyazva az űrlapot
xml formátumban is tartalmazza. A rendszer a háttérben ismételt azonosítással elvégzi
az űrlap AVDH4-val történő hitelesítését.

Ezt követően van lehetőség az űrlaphoz csatolmányokat rögzíteni. A Csatolmányok
hozzáadása ablakban első lépésként feltölthetők, majd a HITELESÍTÉS gombra kattintva
ezek a dokumentumok is hitelesíthetők a (rendszer által) KAÜ-s AVDH-val.

19
4 AVDH: Ez a szolgáltatás elektronikus aláírási lehetőséget biztosít a természetes személy felhasználók számára anélkül,
hogy saját aláírói tanúsítvánnyal vagy az AVDH rendszerben saját regisztrációval rendelkeznének..

FONTOS!

A csatolmányok elnevezésében nem szerepelhetnek különleges karakterek.
Amennyiben a név mégis tartalmaz különleges karaktert azt a rendszer a
beküldés során minden esetben’_’ karakterre módosítja.

A csatolmányok feltöltését követően a Feldolgozás folyamatban képernyő jelenik meg. A
Feldolgozás akár percekig is eltarthat. A beküldés sikerességéről vagy sikertelenségének
okáról a rendszer automatikus üzenetben tájékoztat.1.4. Űrlap beküldés
A beküldés sikerességéről a képernyőn megjelenő üzenet tájékoztat.

Cég nevében történő benyújtás esetén a Cégkaputárhelyére
a BEÉRKEZETT mappába megérkezik a
feladási igazolás. Az üzenet tartalmazza a beküldés pontos
dátumát, és a címzett Hivatali tárhely rövid nevét.
Az üzenet csak akkor jelenik meg a Cégkapu-tárhelyen, ha a
SZŰRÉS-nél a ’Kivéve rendszerüzenetek’ szűrés nincsen
beállítva.

Magánszemély, vagy egyéni vállalkozó nevében történő
beküldés esetén a feladási igazolás a felhasználó KÜNY
tárhelyére érkezik.1.5. Űrlap másolat
A beküldést követően a beküldő tárhelyére megérkezik a beküldött űrlap elektronikusan
aláírt másolata zip formátumban. A ’Megjegyzés’ mezőben szerepel a beküldött űrlap
neve, a címzett önkormányzat és a beküldő adóazonosító jele is. A másolatot célszerű a
Letöltés gombra kattintva lementeni, vagy a Tárhelyen Tartós tárba helyezni, mert a
Tárhelyen a beérkező dokumentumok, igazolások és nyugták csak 30 napig kerültnek
megőrzésre. Ezt követően másolat már csak az érintett önkormányzattól igényelhető.


A letöltött pdf Csatolmányainál tekinthető meg az AVDH hitelesítés és az űrlap xml
formátumban.

1.6. Hivatali tárhellyel rendelkező ügyfelek
A Hivatali tárhellyel rendelkező ügyfelek az elkészített űrlapot bejelentkezés nélkül pdf
formátumban letöltve és elektronikusan hitelesítve továbbíthatják az érintett
önkormányzatok felé jelenleg Hivatali tárhelyen keresztül a https:\\tarhely.gov.hu
címen, vagy a saját Iratkezelő szakrendszeren keresztül.


2. MENTETT ŰRLAPOK
Amennyiben a bejelentkezést követően egy űrlap kitöltését valamilyen okból félbe kell
hagyni, az űrlap „Az űrlap beküldése” gomb segítségével, jelszó megadásával menthető.
A mentés sikerességét rendszerüzenet igazolja.

A mentett űrlap is csak bejelentkezéssel érhető el. A MEGYNYIT gombra kattintva a
rendszer a jelszó megadását követően betölti az űrlapot, amelynek kitöltése folytatható,
illetve a készűrlap beküldhető.


FONTOS!

A mentett űrlapok csak bejelentkezést követően, kizárólag a korábban megadott
jelszó ismeretében nyithatók meg. A Portál felületén a mentett űrlapok 7 napig
érhetők el, ezután automatikusan törlődnek! A törölt űrlapok visszaállítására nincs
lehetőség!

3. EGYENLEG LEKÉRDEZÉS
23Az EGYENLEG LEKÉRDEZÉS szolgáltatás csak bejelentkezést követően érhető el.A
szolgáltatás keretén belül lehetőség nyílik a saját és a képviselt adózó(k) Adószámla
kivonatának lekérdezésére is.

A lekérdezés előtt mindenképpen szükséges engedélyezni a böngészőben a felugró
ablakok használatát, mert az egyenleg pdf formátumban felugró ablakként jelenik meg.

Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) kormányrendelet

22. §. (2) bekezdése alapján 2019. január 1. napjától értesítő helyett elegendő az
adószámla és a felszámított késedelmi pótlék elektronikus elérhetőségéről szóló
tájékoztatást küldeni azoknak az adózóknak, akik bevallás benyújtására, illetve
adatszolgáltatás teljesítésére elektronikus úton kötelezettek, vagy választásuk
szerint elektronikusan nyújtották be bevallásukat.
3.1. Egyenleg lekérdezés -az Adószámla kivonatok tartalma
Az Adószámla kivonatok fejrészében megjelenik az önkormányzat neve címe, a készítés
időpontja, a könyvelési azonosító (vagy mutatószám), az adóazonosító, és az időszak
megjelölése, amelyről a kivonat készült.

A kivonaton adószámlánkénti bontásban szerepel

.
a számla fejlécében az adónem megnevezése és a pénzforgalmi számla száma

.
az adófizetési kötelezettséget megalapozó bevallások, adatbejelentések fontosabb

adatai

önadózásos adónemek esetén a tárgyidőszaki bevallások közt láthatók a korábbi

éveket érintő, de tárgyévben beérkezett bevallások is

a bevallás sorok elején * jelzi, hogy az adott bevallás/adatbejelentés az utolsó

állapot

.
pénzforgalmi és könyvelési tételeket és ezek egyenlege alapján a Számla

egyenlege, a túlfizetés összege vagy a fizetendő összege az esedékesség időpontja

szerinti bontásban

.
a számla befizető azonosítója

Az egyszerűsített formátumú Adószámla kivonat időszakonkénti összesítésben
tartalmazza azokat a tételeket, amelyek könyvelése, befizetése vagy visszatérítése már
ténylegesen realizálódott.

A részletes formátumú Adószámla kivonaton tételesen megjelennek az adott év
könyvelési és pénzforgalmi tételei, továbbá láthatók rajta a véglegesítés alatt álló és
rendezetlen utalás analitika tételek is, amelyek a túlfizetések rendezéséhez
(visszafizetés, átvezetés) kapcsolódnak.

Könyvelési tételek (+előírás/ -törlés) adatai:

.
Esedékesség

.
Változás kód -a kivonat végén minden rövidítés magyarázata szerepel

.
Összeg

.
Év – az adókötelezettség időszakát jelöli

.
Könyvelés dátuma


Pénzforgalom adatai
.
A pénzforgalom felirat mellett szerepel az adott adónemben könyvelt utolsó

számlakivonat dátuma
.
Fizetés dátuma
.
Származási hely kód-a kivonat végén minden rövidítés magyarázata szerepel
.
A Kivonat száma (az önkormányzat bankszámla kivonatának száma az

egyeztetéshez)
.
Összeg


Véglegesítés alatt álló tételek

.
Az önkormányzathoz beérkezett bejelentések/bevallásokhoz kapcsolódó tételek
szerepelnek itt. A tételek csak a feldolgozás tényét. és aktuális állapotát tükrözik.
Véglegesítést követően a tételek átkerülnek a könyvelési tételek közé.

.
Irány (előírás/törlés)
.
Összeg
.
Iktatószám
.
Megjegyzés


Rendezetlen utalásanalitika tételek
.
Az adózó túlfizetésének visszatérítésével vagy más adónemre történő
átvezetésével kapcsolatos, folyamatban lévő tételek szerepelnek a listában
.
Állapot – azt jelzi, hogy a túlfizetés rendezése milyen állapotban van (a kivonat
végén minden rövidítés magyarázata szerepel)
.
Származási hely – azt jelöli, hogy befizetett összeg visszautalásáról van szó, vagy

korábban előírt adó törléséből származik a túlfizetés
.
Utalás kód -a kivonat végén a használt kódok megnevezése szerepel
.
Összeg


3.2. Egyenleg lekérdezés feltételei
Saját adóegyenleg lekérdezésekor a bejelentkezést követően automatikusan
betöltődik a lekérdező adóazonosító jele. Ilyen esetben az EGYENLEG TÍPUS
kiválasztását követően a LEKÉRDEZÉS gombra kattintva megjelenik az Adószámla
kivonat.

A képviselt nevében történő egyenleg lekérdezés esetében meg kell adni a képviselt
adószámát, vagy adóazonosító jelét.

FONTOS!

Egyenleg lekérdezésre csak abban az esetben van mód, ha:
.
a lekérdező személyes adatai az önkormányzat adó nyilvántartásában
hibátlanul (a közhiteles nyilvántartásokkal megegyezően) szerepelnek
.
képviselőként/meghatalmazottként történő lekérdezésnél az
önkormányzathoz a képviselet/meghatalmazás bejelentése megtörtént

Sikertelen lekérdezés esetén, amennyiben az alábbi hibaüzenetek valamelyike jelenik
meg, s célszerű az önkormányzatnál adategyeztetést kezdeményezni az Adóügyi
űrlapok között található „Adategyezetés önkormányzati adóügyben” űrlap online


beküldésével.
Az űrlap nem használható új meghatalmazás, vagy képviselet bejelentésére!


Jogosultság hiányához, vagy személyi azonosító adatok hibájához kapcsolódó
hibaüzenetek:


.
„A lekérdező Ügyfél azonosítója nem szerepel Példa Község Önkormányzata Adó
szakrendszerben!”
.
„A lekérdezett Ügyfélhez nincs képviseleti jogosultsága Példa Község
Önkormányzata Adó szakrendszerben!”
.
„A lekérdező Ügyfél 4T adatai nem egyeznek Példa Község Önkormányzata Adó
szakrendszerben rögzített adatokkal!”

1996. évi XX:tv szerint a (4T)természetes személyazonosító adat a polgár
a) családi és utóneve, születési családi és utóneve,
b) születési helye,
c) születési ideje és
d) anyja születési családi és utóneve.


4. ÜGYKÖVETÉS
A bejelentkezett felhasználók lekérdezhetik az általuk az ASP Önkormányzati Hivatali
Portálon indított helyi önkormányzati ügyek státuszát is. Az alkalmazás lehetőséget
biztosít az ügyfelek számára az ügyintézési folyamat interneten keresztüli nyomon
követésére.

Az ügykövetés menüpontban az egyes elektronikusan indított ügyek állapota csak azt
követően ellenőrizhető, hogy az önkormányzat a beküldött űrlapokat a Hivatali
tárhelyéről letöltötte, és Irat szakrendszerében érkeztette.
Képek a galériából
még több kép