„Németkér Község Sporttelepén található Klubház energetikai korszerűsítése” című, TOP-3.2.1-16-TL1-


„Németkér Község Sporttelepén található Klubház energetikai korszerűsítése”

című, TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00028 számú

projekthez kapcsolódó tájékoztató

 

Kedvezményezett neve: Németkér Község Önkormányzata (7039 Németkér, Rákóczi utca 2.)

Projekt címe: Németkér Község Sporttelepén található Klubház energetikai korszerűsítése

Projekt azonosítója: TOP-3.2.1-16-TL1-2019-00028

A projekt kezdése: 2020.11.02.

A projekt tervezett befejezése: 2022.05.31.

Szerződött támogatás összege: 57.304.826 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

A „Németkér Község Sporttelepén található Klubház energetikai korszerűsítése” című projekt a Széchenyi 2020 program keretében meghirdetett „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú, TOP-3.2.1-16 kódszámú pályázati konstrukció keretében valósulhat meg.

 

Az elnyert támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. A sikeres pályázás révén az Önkormányzat 100%-os tulajdonában álló, sporttelepi Klubház épületének fejlesztése valósulhat meg.

 

A projekt műszaki tartalma:

A támogatás segítségével a Sportklub épület energetikai szempontú felújítás során megújul. A kivitelezés folyamán a külső falak és a födém hőszigetelést kapnak, az eddigi fosszilis alapú fűtést lecserélik földhő-víz hőszivattyús fűtési rendszerre (8 kW teljesítmény), továbbá az épület villamosenergia ellátásához háztartási méretű kiserőmű fotovillamos rendszer kialakítása történik meg. A felújítás során elkészül az épület projektarányos akadálymentesítése is. A projekt fontos eleme, hogy az energetikai beruházással érintett épület állandó használói tájékoztatása is megvalósul az alkalmazott megoldásokról, az üzemeltetés szabályairól, a beruházás környezeti hozadékairól. A fejlesztés révén a település épített és természeti környezeti állapota tovább javul.

A projekt szakmai tartalma: projektelőkészítés, projektmenedzsment, építési-kivitelezési munkák, projektarányos akadálymentesítés, rehab. szakértő bevonása, műszaki ellenőrzés, az épülethasználók képzése, a kötelező nyilvánosságbiztosítás.

 

Kérjük a lakosság türelmes, segítő közreműködését a kivitelezési munkák megvalósítása folyamán!


Képek a galériából
még több kép