„Németkér Község helyi vízvédelmi fejlesztésének II. üteme”„Németkér Község helyi vízvédelmi fejlesztésének II. üteme”

című, TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00001 számú

projekthez kapcsolódó tájékoztató

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében meghirdetett „Települési környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések” tárgyú, TOP-2.1.3-16 kódszámú pályázati konstrukció keretében valósul meg. A támogatás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja. Az elnyert támogatás révén a település belterületi vízrendezésének II. üteme készülhet el.

 

A projekt műszaki tartalma:

A projekt Németkér Község belterületi csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztését foglalja magában, amely folytatja a már korábban megvalósult első beruházási ütem műszaki tartalmát, azaz az eddig még el nem készült szakaszok újulhatnának meg a tervezett projekt keretében.

 

A pályázat révén 6747,2 méter csapadékvíz elvezető árok felújítása, illetve kiépítése történhet meg, az így megvédett terület nagysága kb. 20 ha, ami számos belterületi ingatlan vízkár veszélyezettségének csökkentését jelenti. A beruházás nem csak az önkormányzati, állami, és a magán ingatlanok védelmét szolgálja, hanem a gazdasági területekét is.

.

A pályázat keretében tervezett fejlesztés minden eleme összhangban van a TOP-2.1.3-16 konstrukció számú pályázati felhívás céljaival. A projekt a következő tevékenységeket tartalmazza: Projekt előkészítés: kivitelezési szintű tervek elkészítése, elkészül a tervezői költségvetés, Projektelőkészítő Tanulmány elkészítése, a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása, a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárás lefolytatása, építési-kivitelezési munkálatok, az infrastrukturális beavatkozásokat kiegészítő szemléletformáló, tájékoztató akció megvalósítása, projektmenedzsment szervezet tevékenysége, kötelező nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőri tevékenység.

 

A tervezett fejlesztés célja, hogy Németkér Község területén tovább csökkentjen a csapadék- és belvíz okozta vízkárok kialakulásának esélye, ezzel a település környezetbiztonsága növekedjen, és a környezeti és épített értékeket megóvja a jövőbeni a csapadékvíz okozta károktól.

 

Kedvezményezett neve: Németkér Község Önkormányzata (7039 Németkér, Rákóczi utca 2.)

Projekt címe: Németkér Község helyi vízvédelmi fejlesztésének II. üteme

Projekt azonosítója: TOP-2.1.3-16-TL1-2019-00001

A projekt kezdése 2020.08.03.

A projekt tervezett befejezése: 2022.03.31.

Szerződött támogatás összege: 399.943.598 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

 

Kérjük a lakosság türelmes, segítő közreműködését a kivitelezési munkák, a beruházás megvalósítása folyamán!

 Sajtóközlemény.pdf

Képek a galériából
még több kép