"A németkéri településkép javítása a Staub Ferenc Emlékház rekonstrukciójával" - 1775751078 azonosít


Németkér, 2017. október 30.

 

Németkér Község Önkormányzata 2016-ban több pályázati anyagot is készített és nyújtott be elbírálásra a Község fejlődése, szépülése érdekében, így a Vidékfejlesztési Operatív Program Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című, VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati konstrukció keretében is kidolgozásra került egy támogatói kérelem.

 

Az Önkormányzat "A németkéri településkép javítása a Staub Ferenc Emlékház rekonstrukciójával" című pályázata azzal a céllal íródott, hogy a településen lévő, leromlott állapotú Staub Ferenc Emlékház megújulhasson és egyúttal energetikai korszerűsítésen is átessen, azaz a pályázat révén forrást szerezzen az Önkormányzat az épület fejlesztésére.

 

Németkér Község Önkormányzata 2017 júliusában kapta kézhez az értesítést arról, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati konstrukció keretében sikeresen pályázott, mert a támogatási kérelmet pozitívan bírálta el a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága. A döntés értelmében az elnyert, vissza nem térítendő támogatási összeg: 21 100 466 Ft, míg a teljes beruházás a tervek szerint bruttó 28 165 302 Ft lesz, melyből a projekt keretében 28 133 961 Ft elszámolható. A támogatási intenzitás 75%. (A tervezett beruházás helyszíne: Németkér, Széchenyi utca 18. 419. hrsz.)

 

A sikeres pályázást követő projekt megvalósítás révén a Németkér központi részén található Emlékház hőszigetelést, födémszigetelést kap, megtörténik a födém, tetőszerkezet részleges javítása, tetőhéjazat cseréje, a falazat, homlokzat javításra kerül, energetikai szempontból korszerűbbre cserélik az épület külső nyílászáróit,  cserére kerülnek az Emlékház kapui, ezen felül az épület bádogos szerkezeti, csapadékvíz elvezetői is megújulnak, és a megújuló energiára alapuló fűtésrendszer kialakítása is megtörténik.

 

Az előzőekben ismertetett lépésekkel megvalósulhat a pályázat konkrét célja, hogy Németkér Község településképe javuljon és újabb önkormányzati tulajdon épület energetikai korszerűsítése történhessen meg.

 

A Staub Ferenc Emlékházat érintő fejlesztés nagymértékben segíti a település identitásának, épített környezetének megőrzését, és hogy növelje a lakosság elégedettségét, illetve a falusi turizmusra is kedvező hatást gyakoroljon a településkép javításával és az Emlékház komfortosabbá, rendezettebbé tételével.

 

Projekt építési munkálatokon felüli szakmai tartalma:

-          tervezői munka,

-          előkészítéshez kapcsolódó egyéb szakértői tanácsadás,

-          műszaki ellenőri munkák,

-          és a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása.

 

A tervezett beruházás várhatóan 2018. július 31-re valósul meg.

Projektösszefoglaló


Képek a galériából
még több kép