Pályázatok-pályázzatok

Kategória: Közélet, Pályázat | 2016.01.05. 14:43

VP-3-4.2.1-15 - Mezőgazdasági termékek értéknövelése és erőforrás- hatékonyságának elősegítése a feldolgozásban

Posted: 04 Jan 2016 09:54 AM PST

Fotó: www.pexels.com
A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások. A Felhívás feltételeinek kialakítása során az egyes szakágazatok speciális fejlesztési igényei és lehetőségei figyelembe lettek véve. A Felhívás keretében csak olyan fejlesztések támogatására van lehetőség, melyek összhangban vannak Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájával, valamint az egyes szakágazati stratégiákkal. Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
 
Támogatásra jogosultak köre:
Mezőgazdasági termelő és mezőgazdasági termelőnek nem minősülő kisvállalkozás és nagyvállalkozás
 

Támogatás mértéke:
Az elszámolható költségek 50%-a.
 
Támogatás összege:
3.000.000.- forinttól 1.500.000.000 forintig 
- egyéni projekt esetén maximum 500 millió Ft, 
- kollektív projekt esetén maximum 1,5 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatásban 
 
Benyújtási határidő:
2016. február 15-től 2018. február 15-ig.

GINOP-2.1.4-15 Innovációs voucher

Posted: 04 Jan 2016 08:44 AM PST

Fotó: www.pexels.com
Támogatható tevékenységek:
A kis- és középvállalkozásnak nyújtott innovációs támogatás
a) Innovációs tanácsadás és innovációs támogató szolgáltatások igénybevétele tevékenység - Külső szakértő szervezet által nyújtott innovációs tanácsadás és kutatás-fejlesztési és innovációs támogató szolgáltatás igénybevétele, amely nem lehet időszakos vagy folyamatosan visszatérő tevékenység, illetve nem kapcsolódhat a vállalkozás szokásos működési tevékenységéhez (pl. folyamatos adótanácsadáshoz, rendszeres jogi szolgáltatáshoz).
 
Benyújtási határidő:
2016. március 21-től 2018. március 20-ig.
 
Támogatás mértéke, összege:
 75%-os támogatás, 3.000.000.- forinttól 20.000.000.- forintig.
 

 
Támogatást igénylők köre
1. mikro-, kis-, és középvállalkozások,
a) amelyek, rendelkeznek legalább két lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 3 fő volt,
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.
 
A támogatást igénylőnek az 1. pontban szereplő kritériumok mindegyikének meg kell felelnie.
 
Forrás: Széchenyi 2020
 
Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot és felveszem Önnel a kapcsolatot.

A Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása című felhívás felfüggesztése

Posted: 04 Jan 2016 08:25 AM PST

A beérkezett támogatási kérelmek nagy számára és a rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret valószínűsíthető kimerülésére tekintettel a Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság 2016. január 11-i határnappal felfüggeszti a„Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása” című (GINOP-2.1.1-15 kódszámú) felhívást. 
 
Ennek értelmében 2016. január 12-én 0 órától – a felfüggesztés esetleges feloldásáig – támogatási kérelmek nem lesznek benyújthatók.

A tejes pályázati kiírást ide kattintva olvashatja el. 
 
 
Forrás: Széchenyi 2020

2016. február 15-től lehet benyújtani a pályázatokat az élelmiszeripari fejlesztéseket segítő, 151 milliárd forint keretösszegű kiírásra - hívta fel a figyelmet Kis Miklós Zsolt, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.
Az államtitkár felidézte, az élelmiszeripar fejlesztésére a kormányzat összesen mintegy 300 milliárd forintot biztosít, ennek jelentős részét, 206 milliárd forintot a 2014-2020 közötti uniós programozási időszak Vidékfejlesztési Programjának keretében.

A tavaly év végén meghirdetett 151 milliárd forintos kiírásra nemcsak mezőgazdasági termelők jelentkezhetnek, de a pályázat legfőbb nyertesei a gazdák lehetnek, mert olyan fejlesztéseket valósíthatnak meg, amelyekre korábban nem volt lehetőségük, illetve nem állt ekkora összeg a rendelkezésükre  - hangsúlyozta Kis Miklós Zsolt.

A nem mezőgazdasági termeléssel foglalkozók közül csak a mikro- és a kisvállalkozások juthatnak hozzá ehhez a támogatáshoz. Az élelmiszeripari közepes és nagyvállalatok a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (Ginop) keretéből, illetve a hazai költségvetésből juthatnak forrásokhoz - tette hozzá.

Forrás: MTI

GINOP-2.1.7-15 - Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Posted: 06 Jan 2016 01:44 PM PST

A felhívás célja, hogy a kkv-k jelentős szellemi értéket tartalmazó, műszaki, technológiai fejlesztéseihez kiszámítható forrást nyújtson. A kiírás a fejlesztések két, piaci alapon nehezen finanszírozható fázisára koncentrál, a kkv-k házon belüli prototípusfejlesztésére és az ezek eredményeként létrejövő innovatív termékek, szolgáltatások és eljárások forgalomba hozatalára.
A Felhívás a következő termékfejlesztési fázisokat támogatja:
- prototípusfejlesztés, tesztelés és a termék végső tulajdonságainak kialakítása,
- a piacra vitel és azt megalapozó tevékenységek.

A projektek keretein belül a prototípus elkészítése kötelező, emellett piacra vitelre is lehet támogatási kérelmet benyújtani. Kizárólag piacra viteli fázis támogatására nem lehet támogatási kérelmet benyújtani.

A Felhívás keretében kizárólag olyan projektek támogathatóak, melyek
- technológiai fejlesztést valósítanak meg vagy ahhoz kapcsolódnak;
- jelentős újdonságot és szellemi hozzáadott értéket tartalmaznak;
- üzletileg hasznosíthatóak;
- valamint kizárólag új (vagy alapvetően átdolgozott) termékek, szolgáltatások és eljárások prototípusfejlesztését VAGY prototípusfejlesztését és piacra vitelét célozzák. 

Támogatásra jogosultak köre:
- Mikro-, kis-, és középvállalkozások.
- Nem támogathatóak a közép-magyarországi régió területén megvalósuló projektek.
 
Támogatás mértéke:
Az összes elszámolható költség 50-70%-a.
 
Támogatás összege:
10 millió forinttól maximum
- 130 millió forintig, de
- induló vállalkozások esetében 50 millió forintig.
 
Benyújtási határidő:
2016. január 11-től 2017. december 14-ig.

Kötelező vállalások:
- tesztelt prototípus létrehozása
- üzleti hasznosíthatóság: A támogatást igénylő vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből)
származó árbevétele a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó évének végéig bármely 2 egymást követő üzleti évben összesen eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.
 
Forrás: Széchenyi 2020


Megjelent a GINOP 2016-os menetrendje

Posted: 18 Jan 2016 10:59 PM PST

A Kormány 1006/2016. (I. 18.) Korm. határozata a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról, melyetide kattintva tud elolvasni.
 
A Kombinált Mikrohitel pályázatai 2016. júniusában várhatóak! Amennyiben pályázni szeretne, töltse ki az alábbi űrlapot és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot!
 
 
Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója

 

Megjelentek a Zöld ipari innováció program pályázati felhívásai

Posted: 18 Jan 2016 10:46 PM PST

Forrás: www.norvegalap.hu
A Zöld ipari innováció program központi pályázati felhívásában a „Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése (1. alprogram)" illetve a „Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata (2. alprogram)" célokra rendelkezésre álló teljes keretösszeg 4.790.528 €, melyből az 1. alprogramra 3.309.290 €, a 2. alprogramra 1.481.238 € került meghirdetésre.
 
A pályázati konstrukció fix határidős, így a meghatározott határidőig benyújtott pályázatok a határidő leteltét követően, egyszerre kerülnek értékelésre.
 
A magyar nyelven kitöltött elektronikus pályázati űrlap benyújtásának határideje 2016. március 14. 16.00 óra.
 
Az elektronikus pályázati űrlap benyújtását követően nyomtatható nyilatkozatot legkésőbb 2016. március 14.  24.00 óráig kell postára adni.
 
Támogatás összege:
A pályázat keretében az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege projektenként minimum 170.000 € - maximum 1.600.000 €.
 
A támogatás  igénylése  során  a  költségek  euróra  való  átszámítására  alkalmazandó árfolyam 308,4  Ft/€.  A  költségtervet  és  az  igényelt  támogatást  forintban  kell  megadni  a  pályázati űrlapon.
 
Támogatás mértéke:
40-60% között vállalkozási mérettől függően.
 
Projektgazdák köre:
- magyarországi székhellyel vagy telephellyel rendelkező gazdasági társaságok (GFO kód alapján: 11)
 
Projekt partnerek lehetnek Magyarországon vagy Norvégiában székhellyel vagy telephellyel rendelkező
- jogi személyiségű gazdasági társaság (GFO: 11)
- szövetkezet (GFO: 12)
- költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervezetek (GFO: 3)
- jogi személyiségű non-profit szervezetek (GFO: 52, 54, 56, 57, 59).
 
Norvég féllel kialakított projekt partnerség a pályázat értékelésénél előnyt jelent.

Támogatható tevékenységek:
1. alprogram: Hulladék mennyiségének és a levegő, víz, talaj szennyezésének csökkentése
- hulladékgazdálkodás és kármentesítés
- vízminőség védelme
- levegőszennyezés csökkentése
2. alprogram: Környezetbarát termelési technológiák fokozottabb használata
- nano-, foto-, biotechnológia, anyagtudomány, egyéb.
 
A Pályázók csak egy alprogramra pályázhatnak, de egy Pályázó több pályázatot is benyújthat.
 
A zöld ipari innováció pályázatra olyan projektjavaslatokat várnak, melyekben a kísérleti fejlesztés, illetve az innováció eredményeinek felhasználása révén csökken a termelés során keletkező szennyezőanyagok kibocsátása, hatékonyabbá válik a hulladékok kezelése és feldolgozása (pl. anyag-, víz- és energiatakarékos), illetve a szennyezés csökkentését célzó termékek jönnek létre.
 
A projekt során a Projektgazda
- korszerűsítheti saját termelési technológiáját és berendezéseit, új, környezetbarát anyagokat alkalmazhat, csökkentve ezáltal a saját termelése során kibocsátott szennyezőanyagok mennyiségét, hasznosíthatja a termelés során keletkező melléktermékeket és hulladékokat,
- új, környezetbarát terméket, technológiát vagy szolgáltatást fejleszthet ki, melyet a piacon értékesít (a potenciális vevők között lehetnek közszférához tartozó intézmények pl. intézmények, melyek nem vettek részt a projektben)
-  más gazdasági társaságokkal vagy nonprofit partnerekkel közösen hajthatja végre a projektet. Ha a projektben résztvevő költségvetési rend szerint gazdálkodó vagy nonprofit partner potenciális felhasználója is a kifejlesztett eredménynek, akkor egyértelműen meg kell határozni a költségvetési rend szerint gazdálkodó vagy nonprofit partner szerepét és felelősségi körét. A projekt keretében például egy önkormányzat kizárólag a normál működése során is ellátható tevékenységei közé tartozó feladatokat végezhet, mint például a kommunikáció, szükségletfelmérés, eredmény kipróbálásához szükséges (pl. kezelendő hulladékhoz) hozzáférés biztosítása, valamint a számára előirányzott költségvetés nem használható fel a Projektgazdától vagy Projekt Partnerektől szolgáltatások, berendezések, technológia vásárlására, nem eredményezhet állami támogatás jellegű hozzájárulást a projektben résztvevő vállalkozások részére.
 
Forrás: Norvég Alap
 
Amennyiben pályázni szeretne, legyen szíves az alábbi űrlapot kitölteni és mielőbb felveszem Önnel a kapcsolatot.
 
Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója


Kétszázmilliárd forintból fejlesztik az oktatást

Posted: 18 Jan 2016 10:47 PM PST

Forrás: www.pexels.com
Komoly, 211,75 milliárd forintos, uniós forrásból származó fejlesztés előtt áll a hazai köznevelési rendszer, amelynek eredményeit akár már egy-két éven belül érzékelhetik a gyermekek és a pedagógusok – tudta meg lapunk Czunyiné Bertalan Judit köznevelésért felelős államtitkártól.
 
Befejeződött ugyanis a tervezési szakasza annak a komplex programnak, amely tartalmi, módszertani és infrastrukturális szempontból egyaránt megerősíti a köznevelési rendszert, és az idei évben kiírják az ezekhez kapcsolódó pályázatokat is. Mint az államtitkár fogalmazott, rengeteg tárcaközi és tárcán belüli, valamint a szakmai szervezetekkel folytatott egyeztetés előzte meg a konszenzuson alapuló végleges anyag elkészülését. A fejlesztések egyaránt érintik a köznevelési rendszert, a szakképzést, a család- és ifjúságügyet, a sportot és az önkormányzati szektort is. Az intézményrendszerre szánt több mint 153 milliárdot a biztonságos oktatási környezet megvalósítására fordítanák, amelybe beletartozik az iskolaépületek felújítása, a sportpályák, tantermek, tornatermek és tanuszodák építése, valamint az infokommunikációs eszközök beszerzése is. Az államtitkár ezzel kapcsolatban hangsúlyozta, hogy a források elosztását az egyes fenntartók között a felmérések és az intézmények számának aránya határozza meg.

Kiemelte: az informatikai eszközök ellátottságában nagy különbségek vannak az intézmények között, mivel az eredményesen pályázók és a tehetősebb önkormányzatokhoz tartozók sokkal jobb helyzetben vannak, mint a többiek. A cél az, hogy közel azonos szintre kerüljenek az iskolák, ezért nem egységcsomagokat fognak kapni, hanem az eszközpark nagysága és annak állapota lesz a döntő szempontja a beszerzéseknek.

Az informatikai fejlesztések kapcsán Czunyiné Bertalan Judit beszélt az elektronikus oktatási anyakönyvről is, amelybe a tervek szerint már születéskor bekerül a gyermek neve, majd az óvodától kezdve a felsőfokú tanulmányainak végéig követni lehet a tanulmányait, teljesítményét, erősségeit és eredményeit. Később pedig közhiteles okiratként – például ha valaki elveszti a bizonyítványát – bármikor lekérdezhető és kinyomtatható. A rendszer integrálná az eddig szigetszerűen működő, adatfeldolgozó szoftvereket, így jelentősen csökkenhetne a tanári adminisztráció. Elkészült a Kréta nevű elektro­nikus tanügy-igazgatási rendszer is, amely a már említett anyakönyvön belül, annak egyik moduljaként működne – tájékoztatta lapunkat az államtitkár. Itt az elektro­nikus napló funkción kívül lehetősége nyílik a szülőknek az ebédbefizetés mellett a diákigazolványok igénylésére is. A Kréta rendszernek a tavaszi időszakban lesz a tesztüzeme, a tervek szerint szeptembertől már bárelyik iskola használhatja.

A módszertani-tartalmi fejlesztések összekapcsolódnak a már említett tervekkel. A komplex gondolkodás fejlesztése a cél, ehhez nem kellett újra feltalálni semmit, csupán a meglévő módszereket, modulokat, amelyek már beváltak, egyetlen rendszerbe kell foglalni az általános iskolák számára – fogalmazott az államtitkár. Hozzátette: azt szeretnék elérni, hogy ez a digitális kompetenciákra és a művészeti nevelésre építő, játékos, mozgásos, logikai készséget erősítő módszertani egység beépüljön a tanárképzésbe is. Ez a csomag, amely sok jó programból állt össze, nem kötelező, csak egy ajánlás, egy lehetőség a tanáronak, amellyel csökkenthető a végzettség nélküli iskolaelhagyás – hangsúlyozta Czunyiné Bertalan Judit. A politikus a témahetekre és a táboroztatásra is kitért. Mint elmondta, szeretnék a családok életét is segíteni azzal, hogy a tematikus hetekhez kapcsolódva napközis és bentlakásos táborokat szerveznek például a hagyományőrzés, az idegen nyelv vagy hon- és népismeret témáiban, amelyek ingyenesek lesznek. Ezzel a nyári szünet alatti gyermekfelügyeletbe is besegítenek, miközben az ifjak tartalmas, a tanulmányaikra épülő programokon vesznek részt. A tervek szerint már idén nyáron két-három hétre megszervezik ezeket.

A sajátos nevelési igényű gyermekeket körülvevő infrastruktúrára és az utazó gyógypedagógusi, fejlesztőpedagógusi és konduktori hálózat bővítésére is jut 9,55 milliárd forint – tudtuk meg az államtitkártól. A terv célja, hogy kiegyenlítődjenek az egyes térségek közötti különbségek a sérült és halmozottan sérült gyermekek és tanulók ellátásában, illetve csökkenjen a velük foglalkozó szakszolgálatok létszámhiánya. A kötelező óvodáztatást is támogatnák uniós pályázati forrásokkal. Az elképzelések szerint az óvodapedagógusok és a beiratkozást segítő önkormányzati referensek részére szerveznének ezekből a pénzekből továbbképzéseket. Ezt segítené elő a nevelési programok támogatása is, hogy az óvodák és a családok közelebb kerülhessenek egymáshoz. Czunyiné Bertalan Judit felhívta a figyelmet az alapfokú művészetoktatási intézmények problémáira is. Jelentős részük ugyanis eszközhiánnyal küzd, ezért a szakmai szervezetekkel egyeztetve kétmilliárdos pályázatot írnak ki az érintett iskoláknak berendezések és kellékanyagok beszerzésére.

A tantervi szabályozást és a tananyag mennyiségét kritizálóknak megnyugvást jelenthet, hogy a Nemzeti alaptanterv és a kapcsolódó kerettantervek felülvizsgálata és megújítása is megkezdődik az idén. Ezzel összefüggésben a mérési-értékelési és a vizsgarendszert is fejlesztené a minisztérium. Az államtitkár közölte: folytatódik a tankönyvfejlesztés is, az erre felhasználható keretet a digitalizálás folytatására és az okosportál bővítésére szánják.

Czunyiné Bertalan Judit kiemelte: a fejlesztésre fordítandó uniós forrásokat a szakmai igények alapján, a teljes köznevelési rendszert – és nem csak annak egyes elemeit – figyelembe véve határozták meg. A pályázatok egy része a különböző ágazatok együttműködésével valósul meg.

Az államtitkár megjegyezte: a pedagógusok, ahogy eddig, ezután is számíthatnak a kormányra. A kabinet a számukra indította el elsőként az életpályamodellt, és a rendszerváltás óta most kapták a legnagyobb béremelést, amelyre eddig 236 milliárd forintot fordítottak. Ennek következtében a pedagógusok bére átlagosan 50 százalékkal fog nőni. A minisztérium már dolgozik a pedagógusokat terhelő bürokrácia csökkentésén, és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, valamint az iskolák működésének további javításán is – fűzte hozzá Czunyiné Bertalan Judit.

Forrás: Magyar Idők

Üdvözlettel:
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója

VEKOP-2.1.1-15 Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása

Posted: 25 Jan 2016 01:42 PM PST

Jelen Felhívás célja a hazai vállalkozások kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének növelése olyan hazai kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásával, amelyek jelentős szellemi hozzáadott értéket tartalmazó, új, piacképes termékek, szolgáltatások, technológiák, továbbá ezek prototípusainak kifejlesztését eredményezik.
 
A projekt keretében a támogatást igénylőnek lehetősége nyílik a projektet önállóan, valamint egy vagy több vállalattal (legfeljebb 2 partnerrel) közösen megvalósítani.

Támogatás mértéke, összege:
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 50 millió forint, maximum 500 millió forint.
b) Konzorcium esetén az egyes Konzorciumi tagok vonatkozásában a minimum igénybe vehető támogatási összeg 50 millió Ft. A Konzorcium vonatkozásában az igényelhető támogatás összege minimum 100 millió Ft, maximum 500 millió Ft.
c) Támogatás mértéke a fejlesztési céltól és a megvalósítási helyszíntől függően 25-80%-os lehet.
d) Jelen felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású tevékenységekre igénybe vehető maximális előleg mértéke a megítélt támogatás 75%-a, de legfeljebb375 millió Ft.

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne kizárólag a támogatást igénylő – konzorciumi tag – bejegyzett Közép-magyarországi régió területén (Budapest, Pest megye) lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.
 
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 10-100 db.

Támogatható tevékenységek:
 
Kutatás-fejlesztési projekthez nyújtott támogatás keretében:
a) Ipari kutatás (maximum a kutatás-fejlesztési projekt elszámolható költségeinek 50%-a)
Ipari kutatás tevékenységre az a vállalkozás nyújthat be támogatási kérelmet, amelynek 50-250 millió Ft támogatási igény között minimum 1 fő, 250 millió Ft támogatási igény felett minimum 2 fő, a projekt szakterületéhez kapcsolódó, legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában, a támogatási kérelem benyújtásakor is foglalkoztatott alkalmazottja van.
Alkalmazott (ipari) kutatás: tervezett kutatás vagy kritikus vizsgálat, amelynek célja új ismeretek és szakértelem megszerzése új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifejlesztéséhez, vagy a létező termékek, eljárások vagy szolgáltatások jelentős mértékű fejlesztésének elősegítéséhez. Magában foglalja komplex rendszerek összetevőinek létrehozását, és beletartozhat a prototípusok laboratóriumi környezetben vagy létező rendszerekhez szimulált interfésszel rendelkező környezetben történő megépítése, valamint kísérleti sorozatok gyártása, amennyiben ez az alkalmazott kutatáshoz és különösen a generikus technológiák ellenőrzéséhez szükséges.
Amennyiben a vállalkozás a saját alkalmazásában lévő (vagy felvételre tervezett) munkavállalója révén végez ipari kutatási feladatokat, úgy a támogatási kérelemben kell megadni a munkavállaló nevét, végzettségét/fokozatát, és csatolni szükséges a szakmai önéletrajzát.
Igénybe vett szolgáltatás esetén a szolgáltatást nyújtónak kell megfelelnie a fenti feltételnek úgy, hogy a csatolt piacfelmérésben részt vevő által kiállított tájékoztatás vagy ajánlat mellékletét kell, hogy képezze az alkalmazott(ak) neve, végzettsége/fokozata és a kutató(k) szakmai önéletrajza.
 
b) Kísérleti fejlesztés
Kísérleti fejlesztés: a meglévő tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem megszerzése, összesítése, alakítása és felhasználása új vagy javított termékek, eljárások vagy szolgáltatások kidolgozása céljából. Ide tartozhatnak például az új termékek, eljárások vagy szolgáltatások fogalmi meghatározását, megtervezését és dokumentálását célzó tevékenységek is.
A kísérleti fejlesztéshez tartozhat az új vagy javított termékek, eljárások és szolgáltatások prototípusainak és kísérleti modelljeinek kidolgozása, illetve kiállítása, az ilyen termékeknek a tényleges működési körülményeket reprezentáló környezetben történő tesztelése és jóváhagyása abban az esetben, ha e tevékenységek elsődleges célja a véglegesnek még nem tekinthető termék, eljárás vagy szolgáltatás továbbfejlesztése. Ide tartozhat a kereskedelmileg felhasználható olyan prototípusok és kísérleti modellek kifejlesztése, amelyek kereskedelmi végterméknek minősülnek, mert előállításuk túlságosan költséges ahhoz, hogy az kizárólag demonstrációs és hitelesítési céllal történjen.
A kísérleti fejlesztésbe még akkor sem tartoznak bele azok a szokásos vagy időszakos változtatások, amelyeket meglévő termékeken, gyártósorokon, előállítási eljárásokon,
szolgáltatásokon és egyéb folyamatban lévő műveleteken végeznek, ha e változtatások fejlesztésnek minősülnek.
 
Csekély összegű (de minimis) támogatás keretében - Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe
a) Projekt előkészítési tevékenység. A tevékenység önállóan nem támogatható.
b) Projektmenedzsment tevékenység (konzorcium esetében kizárólag a konzorciumvezetőnél felmerült költségek). A tevékenység önállóan nem támogatható.
 
c) A projekt megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások igénybevétele. A tevékenység önállóan nem támogatható.

Regionális beruházási támogatás keretében vagy Kuatási infrastruktúrához nyújtott beruházási támogatás keretében - Kizárólag azon vállalkozások esetében támogatható, amelyek a támogatást nem elsődleges mezőgazdasági termeléshez veszik igénybe
a) Eszközbeszerzés
Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése. A tevékenység önállóan nem támogatható.
b) A projekt céljához feltétlenül szükséges épület építése, bővítése, átalakítása, korszerűsítése, és a szükséges alap infrastrukturális fejlesztések. A tevékenység önállóan nem támogatható.
c) Immateriális javak beszerzése
Harmadik féltől piaci áron megvásárolt szabadalmak és egyéb immateriális javak (pl. licenc, oltalom), valamint ezen immateriális javakhoz (szellemi termékekhez) kapcsolódó hasznosítási jogok beszerzése, amennyiben a tranzakcióra a piaci feltételeknek megfelelően került sor. A tevékenység önállóan nem támogatható.
Olyan tárgyi eszközök vagy immateriális javak beszerzésére irányuló beruházás támogatható, amely új létesítmény létrehozatalát, meglévő létesítmény kapacitásának bővítését, létesítmény termékkínálatának a létesítményben addig nem gyártott termékekkel történő bővítését vagy egy meglévő létesítmény teljes termelési folyamatának alapvető megváltoztatását eredményezi, valamint a részesedésszerzés kivételével olyan létesítmény eszközeinek az eladótól független harmadik fél beruházó általi felvásárlása, amely létesítmény bezárásra került vagy bezárásra került volna,
 
A szolgáltatások területén az eljárási innovációhoz nyújtott támogatás keretében (ezen tevékenység keretében elszámolni kívánt összköltség nem haladja meg a 20 millió forintot):
a) Eljárás-innováció: új vagy jelentős mértékben javított termelési vagy szolgáltatási módszer alkalmazása (ideértve a technikákban, felszerelésekben vagy szoftverekben eszközölt jelentős változtatásokat).
 
A KKV-k vásárokon való részvételéhez nyújtott támogatás (ezen tevékenység keretében elszámolni kívánt összköltség nem haladhatja meg a 40 millió Ft-ot): a) A vállalkozásnak valamely kiállításon vagy vásáron való első három részvétele támogatható a projekt keretében kifejlesztett K+F eredmény bemutatása céljából. A tevékenység önállóan nem támogatható.
Jelen felhívás keretében önállóan kizárólag kísérleti fejlesztés, vagy eljárási innováció tevékenység, vagy kísérleti fejlesztés és eljárási innováció tevékenységek támogatható(k).
 
Azon projektek támogathatóak, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.
A nemzeti ágazati prioritások:
i) Egészséges társadalom és jólét;
ii) Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák;
iii) Tiszta és megújuló energiák;
iv) Fenntartható környezet;
v) Egészséges és helyi élelmiszerek;
vi) Agrár-innováció;
vii) Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások;
viii) Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet.
Intelligens technológiák:
i) fotonika, lézertechnológia
ii) különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
iii) bionika
iv) nem gépipari fémfeldolgozás
v) elektronika és félvezető-technológia
vi) korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
vii) korszerű csomagolástechnikai technológiák
viii) vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
ix) építőipar (építőanyag-technológiák)
x) textilipar
xi) fa- és bútoripar
xii) logisztika
xiii) kulturális és kreatív ipar
  
Kötelező vállalások:  
1) Üzleti hasznosíthatóság
A támogatást igénylő (konzorcium esetén a konzorciumvezető) vállalja, hogy a K+F+I tevékenység eredményéből (létrehozott prototípus, termék (beleértve az alkatrész és/vagy részegység), technológia vagy szolgáltatás értékesítéséből) származó árbevétele9 a projekt pénzügyi befejezési évét követően a fenntartási időszak utolsó két évéig bármely 2 egymást követő üzleti évben eléri a támogatási összeg legalább 30%-át.

Pályázók köre:
Mikro-, kis-, és középvállalkozások, illetve nagyvállalatok,
a) amelyek, rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel,
b) amelyek, éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt.
c) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei.
d) amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá.
 
Jelen projektjének az elszámolható összköltség nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel összegét, konzorcium esetén a tagok árbevétele összegzésre kerül.
 
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. február 29-től 2018. február 28-ig lehetséges. Az alábbi értékelési határnapokig benyújtásra került projektek kerülnek együttesen elbírálásra:
· 2016. április 25.
· 2016. augusztus 29.
· 2017. február 6.
. 2017. június 12.
· 2017. december 11.
 
Forrás: Széchenyi 2020
 
A tartalmi értékelés során 100 pont szerezhető, de minimum 50 pontot kell elérni, hogy egy projekt támogatható legyen. Az előzetes pontozás elkészítéséhez, kérem töltse ki az alábbi űrlapot és felveszem Önnel a kapcsolatot.

Üdvözlettel:  
Baksa Eszter, az Ön pályázatírója

GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

Posted: 03 Feb 2016 06:53 AM PST

Fotó: www.pexels.com
A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.
 
Benyújtási határidő:
A támogatási kérelmek benyújtása 2016. augusztus 1. és 2018. július 31. között lehetséges.
 
Támogatás mértéke, összege:
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 1 900 000 Ft maximum 30 000 000 Ft.
A támogatás maximális mértéke támogatási kategóriától függően az összes elszámolható költség 100 %-a a Felhívás 3.2. pontjában foglaltak figyelembe vételével.
 
Támogatást igénylők köre
a) Jelen Felhívásra kizárólag azon vállalkozások nyújthatnak be támogatási kérelmet, amelyek
aa) rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámolóval/SZJA bevallással alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele), és
ab) amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei, és
ac) az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt és
ad) a 651/2014/EU Rendelet I. Melléklete alapján mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülnek, vagy
ae) azon vállalkozások, amelyek megfelelnek a mikro- kis- és középvállalkozásokra vonatkozó 651/2014/EU Rendelet I. Melléklet 2. cikk szerinti alkalmazotti létszám és pénzügyi határértékeknek, azonban a 651/2014/EU rendelet 1. sz. melléklet 3. cikk (4) bekezdése alapján azért nem tekinthetők KKV-nak, mivel a tőke vagy a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy több állami szerv irányítja.
b) Jogi forma szerint
ba) kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
bb) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók (231 – egyéni vállalkozó), 232 – egyéb önálló vállalkozó)
bc) kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
bd) szövetkezetek (12-)
 
Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Gyakornokok foglalkoztatása:
A célcsoporttag foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.
b) Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység:
A projekt megvalósítása során egy szakember kijelölése és foglalkoztatásának támogatása (aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja), aki vállalati gyakornoki kapcsolattartóként szakmai, segítő, értékelő, utógondozó, a GINOP-5.2.5-16 kiemelt projektet megvalósító kijelölt szakképzési centrummal kapcsolatot tartó, a gyakornoki foglalkoztatást dokumentáló (beszámoló, előrehaladási napló) és teljesítményértékelői szerepkört tölt be a fiatal mellett.
c) Adminisztrációs tevékenység: gyakornok(ok) foglalkoztatásával összefüggő adminisztratív feladatok ellátása.
d) Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek
a) Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.
b) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése, megfelelő gyakornoki munkafeltételek biztosításához szükséges beszerzések, beleértve a megváltozott munkaképességű gyakornok esetében az átalakított vagy segítség nyújtására alkalmas technológiai felszerelések beszerzése, az átalakítása.
c) A gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges és indokolt mértékű, nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás. A megváltozott munkaképességű gyakornok általi használatra alkalmassá tétel érdekében infrastruktúra szükséges átalakítása (infrastruktúra átalakítás esetén nem engedélyköteles, vagy építési engedéllyel rendelkező infrastrukturális és ingatlan beruházás).
d) Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében - amennyiben azt a munkavállaló egészségi állapota vonatkozó minősítő határozat vagy kezelő orvos vélemény alapján indokolja - a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása kizárólag a dokumentált segítés ideje alatt.
 
Célcsoporttal szembeni elvárások:
A célcsoport tagjaival (a gyakornokokkal) szemben támasztott alábbi feltételek mindegyikének együttes teljesülése szükséges:
aa) 25 évesnél fiatalabb a munkaviszony megkezdésekor,
ab) iskolarendszerű oktatásban, felnőttoktatás vagy felnőttképzés keretében szerzett, az Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést, kivéve a 62-es OKJ szintkódú szakképesítéseket,
ac) a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
ad) a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 4. fejezet 15. §-a szerint felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik,
ae) a támogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően, kivéve a jelen felhívás 3.4.1.1 be) pontját.
af) a fiatal a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált. A regisztráció alátámasztása a Járási Hivatal által kiadott Igazolás.
 
Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások:
ba) A kötelező továbbfoglalkoztatási időszakban a gyakornok havi bruttó munkabére nem lehet kevesebb, mint a projektben elszámolt, támogatott munkabére, valamint a támogatott időszak és a továbbfoglalkoztatás teljes (akár fenntartási időszakra átnyúló) időszaka alatt a munkaszerződésben vállalt bér nem csökkenthető.
bb) A támogatást igénylőnek a továbbfoglalkoztatás teljesülését legkésőbb a továbbfoglalkoztatási időszak lejártát követő, soron következő beszámolóban, vagy első fenntartási jelentésben kell igazolnia.
bc) Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok munkabéréhez, aki után a Járási Hivatal bértámogatást nyújt a 70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján.
bd) Nem nyújtható támogatás olyan gyakornok után, aki a GINOP-5.2.1-14 Ifjúsági Garancia c. kiemelt projekt keretében a gyakornoki munkaszerződés létesítését megelőző 12 hónapon belül bérjellegű támogatásban részesült.
be) A foglalkoztatás formája munkaviszony, amelynek létrehozását meg kell előznie a fiatal
Ifjúsági Garancia programban történő regisztrációjának a jelen felhívás 3.4.1.1 af) pontja szerint. A regisztrációt dokumentáló, a Járási Hivatal által kiállított Igazolást be kell benyújtania a támogatást igénylőnek a jelen felhívás 2. sz. melléklete szerinti Gyakornoki és kapcsolattartói összesítő nyilatkozattal együtt.
bf) Amennyiben a támogatást igénylő már létrejött munkaviszonyra vonatkozóan nyújtja be a támogatási kérelmet, a munkaviszony kezdete legfeljebb 30 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtását. Ebben az esetben is feltétel, hogy a gyakornok regisztrálása az Ifjúsági Garancia programban megtörténjen a jelen felhívás 3.4.1.1. af) pontja szerint.
bg) Amennyiben a támogatási kérelem benyújtásakor a gyakornokkal még nem áll fenn munkaviszony, azt a Támogatói Okirat kiállítását követő 60 napon belül létre kell hozni.
bh) A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a projekt teljes időtartamára (9+4,5 hónap) vonatkozóan heti 40 órás, teljes munkaidejű munkaviszonyt köt, amelyben rögzítik a projekt végrehajtására vonatkozó kötelezettségeiket, és amely tartalmazza a gyakornok(ok)ra vonatkozó kötelezettségeket.
bi) A gyakornok(ok) munkaszerződésben is rögzítendő, a projekthez kapcsolódó feladatai:
- 9 hónapos gyakornoki idő és legalább 4,5 hónapos továbbfoglalkoztatási időszak kitöltése;
- együttműködés a vállalati gyakornoki kapcsolattartóval.
bj) Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya a munkáltatón kívül álló ok miatt, azaz a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 78. § (1) bekezdése szerinti ok miatt munkáltatói azonnali hatályú felmondással, vagy
munkavállalói felmondással szűnik meg, a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható.
bk) Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz (maximum a támogatási időszak alatt 2 alkalommal történhet ilyen módosulás), akkor a projekt folyamatosnak tekinthető, ebben az esetben a korábbi gyakornokokra fordított időarányos támogatás elszámolható és az új gyakornokkal kötött munkaszerződésben rögzítendő gyakornoki idő minimum a támogatott időszakból hátralévő időtartam. A kötelező továbbfoglalkoztatás időtartama azonban ebben az esetben is a támogatott időszak fele, azaz 4,5 hónap. Amennyiben a gyakornokcsere miatt a foglalkoztatás időszaka nem folytatólagosan történik 9 hónapon keresztül, úgy a projektmegvalósítás időtartama legfeljebb 15 hónap lehet.
bl) Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya közös megegyezéssel vagy a munkáltató felmondása nyomán – ide értve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont szerinti, munkáltatói azonnali hatályú felmondást is - szűnik meg, akkor a gyakornokra fordított támogatás időarányos részét visszafizetési kötelezettség terheli.
bm) Amennyiben a gyakornok munkaviszonya próbaidőszak alatt szűnik meg a bk) pont az irányadó és a gyakornokra fordított időarányos támogatás elszámolható.
bn) Amennyiben a projektidőszak alatt a gyakornok munkaviszonya lakcímváltozás miatt közös megegyezéssel szűnik meg, a bj) és bk) pontban foglalt szabályok érvényesek.
bo) Jelen felhívás keretében egy gyakornok csak egyszer vonható be és egy támogatott projektben részesülhet támogatásban.
bp) A kedvezményezett az új gyakornok megtalálásával és bevonásával kapcsolatban a területileg illetékes szakképzési centrumhoz, mint a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program – támogató szolgáltatások c. kiemelt felhívás kedvezményezett jelen felhívás 8. pontjában meghatározott 4. sz. mellékletében nevesített konzorciumi partneréhez, és/vagy a területileg illetékes Járási Hivatalhoz, mint az Ifjúsági Garancia Rendszert koordináló szervhez fordulhat segítségért.
bq) Amennyiben a projektidőszak megkezdését követően a gyakornok munkaviszonya a projekt fizikai megvalósításának időtartama alatt megszűnik, és a munkaviszony megszűnését követő 45 napon belül a munkáltató új gyakornokot alkalmaz, illetve amennyiben már beszerezte gyakornoki munkahely(ek) kialakításához szükséges eszközöket, immateriális javakat, akkor az új gyakornok csak a korábban alkalmazott gyakornok munkakörében foglalkoztatható vagy olyan hasonló munkakörben, amelynek betöltéséhez alátámaszthatóan alkalmasak a korábban beszerzett eszközök, immateriális javak.
br) A támogatást igénylőnek legkésőbb az előlegigényléskor, vagy egyszeri elszámolás esetén a záró kifizetés igénylésekor be kell nyújtania a jelen felhívás 2. sz. melléklete szerinti Gyakornoki és kapcsolattartói összesítő nyilatkozatot,
bs) A jelen felhívás 8. pontjában meghatározott 2. sz. melléklete tartalmában, a támogatási kérelemtől való – a támogatási összeget befolyásoló - eltérés(eke)t a támogatást igénylőnek a változást követően azonnal, de legkésőbb a soron következő kifizetési igénylésben szükséges jeleznie, valamint a mellékletet ismételten benyújtania. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek a Támogató a támogatástól elállhat,
bt) A jelen felhívás 8. pontjában meghatározott 3. sz. szakmai melléklete szerinti Elszámoló lapot a támogatást igénylőnek a gyakornok(ok) személyi jellegű ráfordításával kapcsolatos támogatás elszámolást tartalmazó kifizetés igénylésekor be kell nyújtania.
bu) A Támogatói Okirat kézhezvételétől számított 150 napon belül igazolnia kell a foglalkoztatottak számának nettó növekedését a felvételt megelőző tizenkét hónap átlagához viszonyítva (a jelen felhívás 8. pontjában meghatározott 5. sz. szakmai melléklete szerinti Nyilatkozat statisztikai létszám benyújtásával). A foglalkoztatottak számának nettó növekedése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni azon álláshelyek megüresedését, amely önkéntes kilépés, a munkaképesség megváltozása, öregségi nyugdíjazás, önkéntes munkaidő-csökkentés vagy kötelességszegés miatti jogszerű elbocsátás miatt történik. Amennyiben a támogatást igénylő nem tesz eleget a fenti kötelezettségeinek a Támogató a támogatástól elállhat.
bv) A támogatást igénylő vállalja, hogy adatot szolgáltat a jelen Felhívás 8. pontjában meghatározott 4. sz. szakmai mellékletében megadott, területileg a projektmegvalósítás helyszínéhez legközelebbi, azonos régióban működő szakképzési centrum részére a gyakornokok számáról, személyéről, munkaköréről, béréről, a támogatott foglalkoztatás időtartamáról, és a továbbfoglalkoztatásról.
bw) A támogatást igénylő 5 millió Ft támogatási összeg felett köteles a területileg illetékes szakképzési centrum által meghatározott személyes együttműködésre. Az együttműködést legalább két, személyes részvételt igénylő együttműködési alkalommal kell teljesítenie a támogatást igénylőnek.
bx) A gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó és/vagy megváltozott munkaképességű gyakornokot segítő személy foglalkoztatásának helyszínére a Felhívás 3.6.1. pontja irányadó. A gyakornok és a vállalati gyakornoki kapcsolattartó, megváltozott munkaképességű gyakornok esetében a fentieken túl a gyakornokot segítő személy foglalkoztatásának helyszíne sem térhet el. A munkaszerződésekben szükséges rögzíteni a munkavégzés helyét.
by) Vis maior (30 napot meghaladó tartós betegállomány, munkavégzés egyéb 30 napon túli tartós, igazolt akadálya) esetében, amennyiben a gyakornokcserére biztosított legfeljebb két alkalom lehetőségeit a támogatott vállalkozás kimerítette, az Irányító Hatóság előzetes hozzájárulásával van mód a kieső gyakornok pótlására.
bz) A támogatást igénylő vállalja, hogy a gyakornokkal történő munkaviszony létrejöttéről a bv) pontban meghatározott szakképzési centrumot 10 munkanapon belül elektronikus formában értesíti.

Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások:
ca) A vállalati gyakornoki kapcsolattartó ((aki lehet maga a vállalkozó vagy az alkalmazottja) tekintetében feltétel, hogy legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább három év munkatapasztalattal9 rendelkező szakember legyen és a támogatási kérelem benyújtását megelőzően legalább egy éves munkaviszonnyal rendelkezzék a támogatást igénylőnél.
cb) 1-3 gyakornok esetében egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó támogatható, 4-6 gyakornok esetében legfeljebb két vállalati kapcsolattartó, 7-nél több gyakornok esetében legfeljebb három vállalati kapcsolattartó támogatható és számolható el a személyi jellegű ráfordítása.
cc) A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása előrehaladási naplóban.
cd) Egy vállalati gyakornoki kapcsolattartó egyszerre csak egy projekt megvalósításában vehet részt, kivéve, ha ugyanazon vállalkozás jelen Felhívás keretében több, egymástól időben elkülönülő pályázat keretében részesül támogatásban és a kapcsolattartó személy megfelel a jelen felhívásban foglalt valamennyi feltételnek.
ce) A vállalati gyakornoki kapcsolattartó feladata, hogy a továbbfoglalkoztatási időszak lezárultával a támogatási időszakban értékelést adjon a gyakornok munkájáról a munkáltatóval egyeztetve, amely egyben referenciául szolgál (teljesítményértékelési dokumentum) a továbbfoglalkoztatást követő munkavállaláshoz is. A teljesítményértékelés kötelező vállalás, amelynek nem teljesítése a támogatástól való elállást vonhatja maga után.
cf) A vállalati gyakornoki kapcsolattartó köteles a megvalósítás - beleértve a továbbfoglalkoztatási időszakot - során együttműködni a GINOP-5.2.5-16 Gyakornoki program - támogató szolgáltatások c. kiemelt projektet végrehajtó, a jelen felhívás keretében támogatott projekt megvalósítási helyszíne szerinti területileg illetékes szakképzési centrummal, amely a konstrukcióhoz kapcsolódó, közp

Hozzászólások:

Képek a galériából