Pályázati felhívás

Kategória: Pályázat | 2015.09.21. 15:04

 „… nemcsak föltárni s bemutatni kell az igazságot, hanem megkeresni. Elibe menni,

nyomába szegődni; meghallani hegyeken túli dobogásait vagy sóhajait a kövek alól.

Jelenlevővé tenni ott is, ahol még árnyéka sem látható.”

 Csoóri Sándor


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS


„Félremagyarázott és elhallgatott igazság!

Egy aljas kor aljas titkai”

 

Nagykőrös Város Önkormányzata emlékezve mindazokra, akik oly sokat tettek a város gyarapodásáért, de egy vészterhes korban mégis megannyi megaláztatást, üldöztetést kellett elszenvedniük, országos pályázatot hirdet két témában, a kuláküldözést és a téeszesítést személyesen, családjuk által átélt kortanúk emlékeinek dokumentálására.

 

A pályázatot magyarországi középiskolák diákjai nyújthatják be, két korcsoportban.

 

A pályázat fővédnöke Dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés elnöke


A PÁLYÁZAT CÉLJA, TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:

 

Sajnálatos módon egyre kevesebben élnek már azok az emberek, akik élő, hiteles

kortanúkként mondhatják el a kuláküldözés és a téeszesítés valós folyamatait. Ezen

pályázat keretében a középiskolás diákok egy-egy ilyen, a környezetükben (mely jelen

esetben nem feltétlenül lakókörnyezetet jelen) élő személy felkutatásával, emlékeinek

megörökítésével kell megmutassák, milyen is volt az egyén, egy család számára kulákká

válni, megbélyegzettként élni, illetve milyen eszközökkel kényszerítették az embereket

egykoron a téeszekbe. A pályázat ösztönözni kívánja a diákokat ezen nem túl távoli

korszaknak a mélyebb megismerésére. Cél, hogy a diákok történelemtanáraik

bevonásával egy igényes dolgozatban megörökítsék, kontextusba helyezzék az

interjúalany, interjúalanyok által elmondottakat, digitálisan, vagy ha ez lehetséges,

eredeti formában összegyűjtsék azokat a tárgyi emlékeket (fotókat, leveleket,

dokumentumok stb.) melyek a pályázat szöveges részében rögzített események

szemléltetését segíthetik. Fontos szempont, hogy a benyújtott pályaművek összessége

később korkutatók, tanárok, diákok, a korszak iránt érdeklődők számára segítséget

nyújthasson, feltáruljanak az eddig elhallgatott igazságok és minél tisztább képet

kaphassunk, milyen is volt valójában a kuláküldözés, téeszesítés.


-          papírméret: A/4

-          margók: bal oldalon 3 cm, a többi helyen: 2,5 cm

-          betűtípus: Times New Roman

-          betűméret: 12-es, kivétel: lábjegyzet 10-es, címek, alcímek 13-as, kép, térkép, ábra címe 10-es

-          sortávolság: 1,5 cm

-          betűszín: fekete (képek, térképek és ábrák színesek is lehetnek)

-          formátum: egyoldalas, a lap alján emelkedő oldalszámmal

-          megjelenés: fűzött és/vagy spirálozott

 

A pályázó a pályázat benyújtásával tudomásul veszi, hogy pályázata internetes

felületen, sajtóban, egyéb kiadványban szabadon felhasználható.

 

 

A pályázat benyújtási határideje: 2016. március 15.

 

 

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

-          jelentkezési lap

-          interjúalany által aláírt nyilatkozat

-          pályázat 2 nyomtatott példányban

 - 1 további példány digitálisan (DVD-n, pendriveon, egyéb adathordozón mellékelve)

 

 

Hiánypótlásra egyszeri alkalommal nyílik lehetőség, amennyiben a pályázó nem tesz

eleget határidőre teljes körűen a kért hiánypótlásnak, a pályázat elutasításra kerül.

 

 

A benyújtás módja, helye:

 

A pályázatot (aláírt jelentkezési lappal és nyilakozattal egyidejűleg) zárt borítékban kell

benyújtani a pályázó teljes nevének, címének feltüntetésével, valamint a következő

megjelöléssel „Félremagyarázott és elhallgatott igazság! Egy aljas kor titkai”

PÁLYÁZAT

 

A pályázat benyújtása történhet postai úton vagy személyesen: Nagykőrösi

Polgármesteri Hivatal Titkársága 2750 Nagykőrös, Szabadság tér 5.


(Személyes leadás: hétfőn 8-17.30-ig, keddtől csütörtökig 8-15 óráig, pénteken 8-12 óráig)

 

További információ: „www.nagykoros.hu/multfeltaras” oldalon érhető el, illetve a

multfeltaras@nagykoros.eu e-mail címen kérhető. Kérjük, hogy a tárgyban hivatkozzon

a pályázat címére: „Félremagyarázott és elhallgatott igazság! Egy aljas kor aljas titkai”


Témakörök:


Pályázat két témában nyújtható be:


•         az 1950-es évek kuláküldözése;


•         az 1959–1961 közötti kollektivizálás

 

 

A PÁLYÁZAT MENETE:


•         A pályázatra 2015. október 23-tól lehet regisztrálni a

„www.nagykoros.hu/multfeltaras” internetes oldalon (a regisztráció nem kötelező, de

segédanyagot kap a Magyar Nemzeti Levéltártól, aki regisztrál).

A Veritas Történetkutató Intézet munkatársai szakmai konzultációval segítik a

pályamunkák elkészítését, melyen a pályázók a fenti honlapon az adott időpontra 

történő regisztrációt követően díjmentesen részt vehetnek.

•         a pályázati anyag beadási határideje 2016. március 15.

A beérkezett pályaműveket a Magyar Nemzeti Levéltár és a Veritas Történetkutató

Intézet levéltárosaiból és történészeiből álló szakmai zsűri értékeli.

•         a beérkezett pályázatok értékelését követően a legjobb pályamunkák nyilvános

bemutatására és az ünnepélyes eredményhirdetésre 2016. június 24-én (pénteken) kerül

sor.

 

 

Pályázók köre:


Pályázatot nyújthat be minden magyarországi középiskolában tanuló diák, az alábbi

korcsoportokban:


     I.              9-10. évfolyam


   II.              11-12. évfolyam

 

Egy pályázó több különböző témájú pályaművet is benyújthat (akár


témakörönként is).

 

 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

 

A felkutatott interjúalany saját kezű aláírásával ellátott hozzájáruló nyilatkozat csatolása.


A nyilatkozat a „www.nagykoros.hu/multfeltaras” oldalról tölthető le.

 

 

 

A pályázat szakmai-tartalmi követelményei:

 

A pályázat részletes szakmai és tartalmi követelményei és az értékelési szempontok a


„www.nagykoros.hu/multfeltaras”  internetes oldalon érhetők el 2015. október 23-ától.

 

 

A pályázat általános formai követelményei:

 

-          A pályázatnak terjedelmi megkötése nincs


Értékelés, díjazás:

 

A benyújtott pályaműveket mindkét korcsoportban és témakörben a kor szakértőiből,


történészekből álló zsűri értékeli.

 

Kizárólag a beadási határidőig benyújtott, és formai követelményeknek megfelelő


pályázatok kerülnek értékelésre. Az értékelési szempontok a „www.nagykoros.hu/multfeltaras” internetes oldalon megismerhetőek.

 

A legjobbnak ítélt pályaművek szerzői a különdíjak mellett:

 

I. helyen „Kiváló” minősítéssel                                                               150 ezer Ft


II. helyen „Nagyon jó” minősítéssel                                                      100 ezer Ft


III. helyen „Jó” minősítéssel értékelt dolgozataikért                              50 ezer Ft

 

díjazásban részesülnek.

 

 

Minden, a történelem iránt érdeklődő, azt még inkább megismerni szándékozó magyar


középiskolás diák pályázatát nagy tisztelettel és szeretettel várjuk!

 

 

Kelt: Nagykőrös, 2015. június 26.

 

 

 

 

 

Dr. Czira Szabolcs

polgármester


  

Hozzászólások:

Képek a galériából
még több kép