Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 

gazdálkodási előadó munkakör

Kategória: Közélet, Pályázat | 2018.06.21. 14:17

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal a 'Közszolgálati tisztviselőkről szóló' 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 

gazdálkodási előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                   

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Tolna megye, 7039 Németkér, Rákóczi UTCA 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az Önkormányzat gazdálkodási, pénzügy-számviteli feladatainak teljes körű ellátása. Ezen belül költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzat és azok változásának nyilvántartása-vezetése, támogatások igénylése, elszámolása, gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, valamint munkaügyi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi és számviteli ügyintézés

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 'Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló' 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

❿         Magyar állampolgárság,

❿         Cselekvőképesség,

❿         Büntetlen előélet,

❿         Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképesítés, pénzügyi és számviteli képesítés,,

❿         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

❿         részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm rend. 1. melléklete szerint • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás • Végzettséget igazoló okiratok másolata • Nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Nagy Attila nyújt, a 0675331185 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

❿         Postai úton, a pályázatnak a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7039 Németkér, Rákóczi UTCA 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/287/2018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.

❿         Személyesen: DR. NAGY ATTILA, Tolna megye, 7039 Németkér, Rákóczi UTCA 2. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az álláshely betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának joga fenntartva.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

❿         http://nemetker.hu/


Hozzászólások:

Képek a galériából
még több kép