Egészségügyi alapellátások körzetei

Kategória: Közélet | 2016.09.08. 15:32

Németkér község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016. (VII.1.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteiről.

Németkér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Németkér község közigazgatási területén a háziorvosi és fogorvosi egészségügyi szolgáltatást nyújtókra, valamint a területi védőnői ellátást, és az iskola-egészségügyi ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra.

 

2.§

(1) Németkér község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel:

a)      egy háziorvosi

b)     egy fogorvosi

c)      egy védőnői

körzet működik.

(2) A háziorvosi körzet vegyes körzetként ellátja a házi gyermekorvosi feladatokat is.


3.§

Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvosi és a védőnői körzettel kerül ellátásra, biztosítva a németkéri nevelési-oktatási intézmények számára a szolgáltatást.

 

4.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba

Hozzászólások:

Képek a galériából
még több kép