Állaslehetőség: 

Gazdálkodási előadó munkakör

Kategória: Közélet, Pályázat | 2018.12.20. 14:18

Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal a 'Közszolgálati tisztviselőkről szóló' 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal 

gazdálkodási előadó munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                 

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Tolna megye, 7039 Németkér, Rákóczi UTCA 2.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
19. Pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:
Az Önkormányzat gazdálkodási, pénzügy-számviteli feladatainak teljes körű ellátása. Ezen belül költségvetés, beszámolók, adatszolgáltatások, jelentések készítése, vagyongazdálkodási feladatok ellátása, előirányzat és azok változásának nyilvántartása-vezetése, támogatások igénylése, elszámolása, gazdálkodással kapcsolatos képviselő-testületi döntések előkészítése, pályázatokhoz kapcsolódó pénzügyi feladatok ellátása, valamint munkaügyi feladatok ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Pénzügyi és számviteli ügyintézés
Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium, közgazdasági szakképesítés, pénzügyi és számviteli képesítés,,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

részletes szakmai önéletrajz a 45/2012. (III. 20.) Korm rend. 1. melléklete szerint
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy a megkéréséről szóló igazolás
 • Végzettséget igazoló okiratok másolata
 • Nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. január 11.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Baumann Szilvia nyújt, a +3675331-185 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Dunaszentgyörgyi Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (7039 Németkér, Rákóczi utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: D/314/-72018 , valamint a munkakör megnevezését: gazdálkodási előadó.
 • Elektronikus úton Dr. Nagy Attila részére a nagyattilajegyzo@gmail.com E-mail címen keresztül
 • Személyesen: DR. NAGY ATTILA, Tolna megye, 7039 Németkér, Rákóczi utca 2.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az álláshely betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján meghallgatásra kerülhet sor. Az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának joga fenntartva.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://nemetker.hu/ - 2018. december 21.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny

Hozzászólások:

Képek a galériából
még több kép